Culture and economy in the age of social media: com entendre i canviar les xarxes socials

Christian Fuchs | Routledge

Qui determina les ideologies a Internet? Qui se’n beneficia, i quina relació s’estableix amb el treball i el lleure? És clar que les xarxes socials són un dels nexes essencials entre cultura i economia, avui dia. Les plataformes com Twitter i Facebook són importants per entendre les noves configuracions que determinen el valor simbòlic i material de la cultura, tant en l’àmbit individual com en el col·lectiu. Partint d’aquestes premisses, «Culture and economy in the age of social media» constata que els mitjans corporatius estan fortament controlats, políticament i econòmicament. Però, hi ha alternatives?

Christian Fuchs proposa una revisió de les aproximacions teòriques contemporànies a la cultura i el treball per analitzar el present i el futur de les seves interaccions, tenint en compte el paradigma digital. Amb aquest objectiu, l’autor repassa la noció de materialisme cultural de Raymond Williams, donant per superada la perspectiva de l’idealisme cultural, el qual li serveix per argumentar que la cultura pot ser considerada com una forma de treball dirigida amb l’objectiu de legitimar els interessos econòmics i polítics de les classes i els grups dominants.

La primera part del llibre qüestiona intel·lectualment el tipus de vida capitalista, fent una distinció entre les diverses accepcions de «treball» («work» i «labour») per a un canvi fonamentat en el coneixement. La segona part tracta aspectes culturals i polítics de l’economia del temps a les xarxes socials, per determinar com s’hi crea valor i quina relació té amb el treball i el lleure, seguint les teories de Marx. Aquesta és la base per dirimir els termes que conformen la dinàmica capitalista a les xarxes socials en l’era global, dels quals s’ocupa la tercera part del llibre, parant especial atenció a l’emergència de plataformes xineses com Baidu, Weibo i Renren, comparades amb Google, Twitter i Facebook, respectivament, per comprendre les transformacions econòmiques, polítiques, socials i culturals més importants.

Finalment, la quarta part de «Culture and economy in the age of social media» presenta les alternatives a la «colonització d’Internet»: la mobilització radical per un nou servei públic dels mitjans ha de formar part de l’estratègia de llarg recorregut que desafiï el neoliberalisme, segons l’autor. Una reforma que ha de posar en qüestió els oligopolis de les grans companyies multinacionals i apoderar els ciutadans per posar en marxa noves plataformes públiques no comercials i expandir que les que ja funcionen. En paraules de Christian Fuchs: Occupy Media!


Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris