Culture and economy in the age of social media: com entendre i canviar les xarxes socials