Urban crisis : culture and the sustainability of cities

«Urban crisis : culture and the sustainability of cities» és un influent llibre sobre la importància central de la cultura en els processos d’urbanització i desenvolupament sostenible de les ciutats. Els autors -investigadors dels àmbits de la planificació urbana i el desenvolupament econòmic regional- analitzen el tema des de la perspectiva marcada per l’agenda global de desenvolupament sostenible articulada per les Nacions Unides i n’adopten una visió complexa de la ciutat sostenible que va més enllà del punt de vista econòmic i mediambiental que ha marcat tradicionalment el discurs i també la pràctica del desenvolupament sostenible.

En primer lloc, es detallen les principals conclusions de la «First International Conference on Culture in Sustainability of Cities», on el marc teòric es centrà en el paper de la cultura en les ciutats sostenibles. En segon lloc, es presenten diversos estudis de cas que il·lustren maneres diferents d’integrar la cultura en el desenvolupament sostenible: a través d’un model de producció culturalment sensible; mitjançant la creació i recolzament d’una identitat culturalment distintiva; a partir de la transformació cultural interna o destacant la importància creixent del multiculturalisme i el localisme. Finalment, s’incideix en la necessitat d’examinar els indicadors culturals que poden ajudar a les ciutats a incorporar els aspectes culturals en les seves polítiques i estratègies de desenvolupament urbà.

Els editors de l’obra, M. Nadarajah i Ann Tomoko Yamamoto, assenyalen que l’objectiu final és el desenvolupament d’una teoria cultural coherent d’urbanització sostenible, a la que anomenen «Kanazawa School of Sustainable Urbanization», amb capacitat d’influir tant en els currículums universitaris com en les accions estratègiques de les organitzacions polítiques i de la societat civil.

Podeu consultar aquest llibre al Centre d'Informació i Documentació

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris