Cultura i discapacitat a Àsia i Europa

Jordi Baltà Portolés | Asia-Europe Foundation (ASEF)

Quines pràctiques s’estan desenvolupant en l’àmbit de la cultura i la discapacitat? Quines polítiques culturals i mesures legislatives s’han adoptat fins ara? Jordi Baltà Portolés mostra a «Culture and disability. Policies and practices in Asia and Europe» una selecció de projectes i programes en els 53 països que pertanyen a l’Asia-Europe Meeting (ASEM), una organització intergovernamental que des del 1996 promociona la cooperació i les bones pràctiques en diversos àmbits com ara l’econòmic i l’educatiu entre institucions asiàtiques i europees, i que compta amb un portal específic per a les arts i la cultura: ASEF culture360.

Aquest informe, que es va presentar el novembre passat a Pequín en el marc del 16 Informal ASEM Seminar on Human Rights, s’estructura en dues parts. D’una banda, es defineixen els conceptes clau i els antecedents, pel que fa a estratègies i legislació internacional, relatius a cultura i discapacitat, destacant la ‘Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat’, adoptada el 2006, l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible ‘Transforming our World’ i l’‘Informe Mundial sobre la Discapacitat 2011’, elaborat per l’OMS.

D’altra banda, es recullen les principals iniciatives dutes a terme pels països membres de l’ASEM, distribuïts segons facin referència a matèria legislativa, polítiques culturals i projectes. En aquest darrer apartat, les experiències es poden consultar fàcilment per temes:

  • Desenvolupament de les arts

  • Accessibilitat

  • Finançament

  • Accés a la feina

  • Consulta i implicació en la presa de decisions

  • Formació i capacitat constructiva

  • Foment de la conscienciació i la comunicació

  • Xarxes laborals i partenariats

  • Recerca

Finalment, les conclusions remarquen l’òptim desenvolupament dels programes centrats en cultura i discapacitat entre les regions asiàtiques i europees, malgrat la falta d’aproximacions legislatives de tipus estructural ―no tant puntuals i de curt termini― que s’observen en alguns països, i les recomanacions assenyalen, entre d'altres, el potencial de les TIC mòbils i la cooperació internacional. Es tracta d’un document, en suma, necessari per inspirar stakeholders d’Àsia, Europa i arreu perquè la discapacitat s’integri plenament en tots els àmbits de la cultura.HTML Culture and disability. Policies and practices in Asia and Europe

PDF Culture and disability. Policies and practices in Asia and EuropeInicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris