Últim número de la revista italiana Economia della cultura

Economia della cultura Anno XXIII, 2013, n.2

Ja podeu consultar l’interessant monogràfic sobre els finançament de les organitzacions culturals i creatives no lucratives i la promoció dels joves emprenedors culturals a Itàlia publicat a l’últim número de la revista «Economia della cultura». Diversos autors analitzen els incentius de les fundacions bancàries italianes per a les iniciatives i empreses promogudes per joves en els àmbits del patrimoni i el turisme cultural; s’hi destaca la flexibilitat i creativitat d’aquest tipus d’empreses i iniciatives però s’alerta de les seves debilitats en termes organitzatius, de la seva fragilitat financera i d’un alt risc de fallida financera; s’hi apunten alguns arguments per justificar els ajuts públics als joves emprenedors, i s’hi remarca el paper de les organitzacions i cooperatives culturals independents en la configuració d’una xarxa dinàmica al llarg de tot el territori italià que lluita contra els efectes negatius de la crisi econòmica i fomenta la creativitat social a través de la cooperació comunitària, la racionalització dels recursos i l’ús de les tecnologies.

Altres articles fan referència als beneficis del crowdsourcing i del crowdfunding i a l’impacte d’aquestes fórmules en la producció cultural i creativa a Itàlia, però s’hi alerta també dels riscos que han d’assumir els inversors a l’hora d’invertir en projectes molt inestables, així com del perill d’explotació i del treball no remunerat per als treballadors. Tanca el monogràfic un article sobre les polítiques del Regne Unit per a la promoció del talent i la emprenedoria dels joves, la innovació i el canvi en el sector creatiu. L’autor assenyala que aquestes estratègies han aconseguit reduir les barreres burocràtiques i les càrregues fiscals i han situat al sector cultural britànic en una posició líder en beneficis econòmics i innovació a escala mundial. A la secció ‘Argomenti’ s’hi assenyalen alguns factors que influeixen la intensitat de l’assistència als museus i s’hi presenta un marc conceptual i metodològic per analitzar els impactes territorials dels esdeveniments culturals.

Economia della cultura Anno XXIII, 2013, n.2

Sumari

Le fondazioni bancarie e il sostegno all'impresa non profit culturale giovanile Andrea Rebaglio

Le imprese culturali non profit giovanili: nuove evidenze Alessandro F. Leon

Generazione terzo millennio: i centri indipendenti di produzione culturale Luigi RatclifLuca Castelli

Imprese creative e culturali: nuove forme di sostegno nel Regno Unito Alberto Masetti-Zanetti

Crowdsourcing e crowdfunding: la folla che finanzia la cultura Annalisa Cicerchia

Il valore sociale delle imprese culturali non-profit giovanili Alessandro F. Leon

Argomenti 

Evaluating the demand for cultural goods: just income and tastes do matter? Marta Meleddu, Manuela Pulina, Maria Gabriela Ladu

L'evento culturale come fonte di creatività e attrattività del territorio Edina Soldo, Olivier Keramidas, Charlène Arnaud

Recordeu que podeu consultar la revista presencialment al Centre d’Informació i Documentació. Per fer peticions d’articles escriviu un missatge privat al Centre

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris