Analysis of Theatre in England 2016

BOP Consulting i Graham Devlin Associates | Arts Council England

L’Arts Council England mostra l’estat de la producció i els públics del teatre a Anglaterra, en un informe de final de 2016 que inclou una anàlisi de dades provinents de diverses agències, consultes a stakeholders i una revisió bibliogràfica que cobreix els darrers deu anys. El resultat és una instantània que evidencia grans retallades de fons públics, les quals han causat forts desequilibris regionals, han fet disminuir els ingressos de les companyies mitjanes i petites i han compromès l’aposta per la innovació i la qualitat de les produccions.

Tot i que no es disposen de dades detallades de tot el sector, es destaca que prop del 86% dels fons de la indústria del teatre provenen de l’empresa privada, fet que suggereix un grau més baix d’exposició als canvis polítics dels governs locals i un perfil més orientat a l’emprenedoria i el màrqueting. Dit això, cal tenir en compte que l’informe se centra en el finançament dels teatres que pertanyen al programa ‘NPO’ (National Portfolio Organisations), és a dir, aquells que reben fons públics de l’Arts Council England a canvi d’una avaluació de la qualitat artística i el nivell de compromís social que mantenen. Per tant, a causa de la poca inversió de l’Estat, les companyies ‘NPO’ que prosperen són aquelles capaces d’atraure moltes fonts d’ingressos privades, i generalment són les més grans, consolidades i situades a Londres i els voltants.

Mapa d’organitzacions teatrals a Anglaterra (2016)

Això fa que un dels temes centrals del debat públic sobre el teatre a Anglaterra sigui, actualment, la conveniència de pertànyer o no al programa ‘NGO’.

Pel que fa als públics, les dades revelen que els joves han augmentat la seva participació, i que la distribució segons sexes és equilibrada, encara que hi ha desigualtats que afecten les dones amb sous més baixos. Les classes socials altes continuen tenint una presència desproporcionada, i per això les qüestions sobre inclusió social, salaris i l’educació de les arts i la cultura en el sistema públic d’ensenyament estan prenent gran relleu.

HTML Analysis of Theatre in England

PDF Analysis of Theatre in England

Inicieu sessió registreu-vosper a enviar comentaris