Jornades sobre els petits municipis i l'organització territorial

L'ultim número de la revista «Treballs de la Societat Catalana de Geografia», Vol 81 ( juny 2016) recull les aportacions que van fer els diversos ponents de la jornada celebrada el dia 2 de desembre de 2015 a Vic i organitzada per la Diputació de Barcelona i la Societat Catalana de Geografia, amb la col·laboració del Consell Comarcal d’Osona.

L’objectiu de la jornada va ser motivar la reflexió i el debat sobre la reforma de l’organització territorial a Catalunya i aprofundir en aspectes bàsics de la gestió diària dels ajuntaments petits, com ara hisendes i situacions financeres, la dotació d’equipaments i serveis, i les eines de gestió supramunicipal.

Articles

Presentació de la Jornada (p. 11-14) 
Joan Roca i Tió, Josep Salom i Ges, Josep Oliveras i Samitier     
Text complet
  

La Reforma de l'organització territorial a Catalunya: cap a la definició d'un model orientador? (p. 15-24) 
Xavier Forcadell i Esteller     
Text complet 
  

L'Evolució demogràfica recent dels municipis petits a Catalunya: diversitat de trajectòries (p. 25-43) 
Isabel Pujadas i Rúbies, Jordi Bayona i Carrasco     
Text complet 
  

Les Hisendes i la situació financera dels municipis petits (p. 45-62) 
Ramon Morell i Rosell     
Text complet  
  

Cap a una dotació comuna de serveis i equipaments dels municipis petits? (p. 63-77) 
Ignasi Aldomà i Buixadé     
Text complet 
  

La Gestió diària als municipis (p. 79-88) 
Josep Rovira     
Text complet  
  

La Bona nova per als municipis petits: les administracions supramunicipals (p. 89-107)
Josep Ramon Fuentes i Gasó
Text complet


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris