Euro Vision Museums Exhibiting Europe, un objecte moltes visions

Projecte Euro Vision Museums Exhibiting Europe (EMEE)   

El projecte EMEE té per objectiu dotar d’eines els museus per reorientar el seu paper en la societat actual més intercultural i heterogènia i modernitzar-los des d’una perspectiva transregional europea. El projecte planteja un canvi de perspectiva des de tres punts de vista: una interpretació més innovadora dels objectes museístics per reflectir la diversitat i complexitat dels seus significats històrics; activar la participació dels visitants i acostar els no visitants per implicar-los en el dia a dia del museu, i fomentar la cooperació internacional a través de la mobilitat dels professionals i de l’intercanvi dels objectes museístics. En el marc del projecte EMEE es presenta aquesta col·lecció de sis joc d’eines amb idees, reflexions teòriques, consells i bones pràctiques per ajudar els museus europeus en aquests processos.

Toolkit 1

Dóna claus per reinterpretar els objectes i les col·leccions des d’una perspectiva transregional, interdisciplinària i Europea.

PDF Toolkit 1: Making Europe visible. Re-Interpretation of museum objects and topics. A manual

Toolkit 2

Aporta idees perquè els museus esdevinguin un espai públic i social on la ciutadania pugui trobar-se, dialogar i entrar en contacte amb el patrimoni cultural. Així com discutir sobre qüestions i problemes actuals i contribuir a la construcció d’una Europa més integradora i multicultural.

PDF Toolkit 2: Integrating multicultural Europe. Museums as Social Arenas

Toolkit 3

Com trencar la bretxa? Estratègies per desenvolupar diferents nivells de participació i modificar els rols tradicionals d’experts i visitants davant el disseny i concepció de les exposicions i les activitats dels museus. Ajuda també a desenvolupar programes per encoratjar grups de no visitants a conèixer i participar en els museus.

PDF Toolkit 3: Bridging the gap. Activation, participation and role modification 

Toolkit 4

Ofereix diferents perspectives no només textuals sinó també de disseny d’espai, il·luminació, escèniques i musicals.

PDF Toolkit 4: Synaesthetic translation of perspectives. Scenography - A Sketchbook 

Toolkit 5

Explica com integrar les possibilitats de les tecnologies digitals i les xarxes socials per activar la comunicació, fidelitzar els visitants, acostar els no visitants, col·laborar amb altres institucions i fomentar els debats i l’intercanvi d’idees.

PDF Toolkit 5: Social Web and Interaction. Social media technologies for European national and regional museums 

Toolkit 6 

Presenta exemples per il·lustrar els canvis de perspectiva que planteja el projecte.

PDF Toolkit 6: European perspectives on museum objects. Selected examples on the Change of Perspective  

El projecte EMEE  està coordinat per l’ Augsburg University i finançat pel Programa Cultura de la Unió Europea.


 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris