Participació cultural a Catalunya 2013

Sergi Mosteiro | Gabinet Tècnic. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

Aquest informe presenta els resultats bàsics de l’enquesta sobre participació cultural a Catalunya l’any 2013, elaborada pel Departament de Cultura en col·laboració amb la Fundació Audiències de la Cultura i la Comunicació, que és qui s’encarregà de la recollida de dades en la fase de treball de camp.

L’objectiu d’aquesta enquesta és conèixer les pràctiques culturals i d’oci de la població catalana major de 14 anys. Així, s’analitza la lectura de llibres, de diaris i de revistes, juntament amb les visites a biblioteques; l’assistència a espectacles, a concerts i a exposicions; la visita a museus, galeries d’art o monuments; el temps dedicat a escoltar música, a veure la televisió, a jugar a videojocs o a connectar-se a Internet i els seus usos.


El model d’enquesta s’emmarca dins els paràmetres de l’Eurostat i la Unesco, intentant garantir la màxima comparabilitat amb les estadístiques homòlogues a nivell estatal i comunitari i, a la vegada, assegurant la màxima representativitat de les dades resultants, tant des del punt de vista temàtic com territorial. En aquest sentit, explotacions posteriors permetran obtenir perfils de participació en funció del sexe, de l’edat o de l’hàbitat dels entrevistats, elaborar informes en funció de la llengua d’ús, així com establir comparatives amb altres països del nostre entorn. Per altra banda, s’ha intentat salvaguardar la comparabilitat històrica de les dades amb l’objectiu d’analitzar l’evolució dels hàbits de participació culturals dels catalans al llarg d’aquests últims anys.


Com a novetat, aquesta edició incorpora preguntes relacionades amb el que significa la cultura per als ciutadans, la importància que li atorguen i els motius que indueixen a participar –i a no participar- culturalment.

PDF  Participació cultural a Catalunya 2013

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris