Hi ha vida (cultural) als petits municipis

Com en les anteriors edicions dels debats i jornades d’Interacció, la comunitat virtual esdevé un fòrum ideal per anar-hi fent bullir l’olla en les setmanes prèvies, publicant articles, ressenyes, analitzant dades o difonent informacions que ens ajuden a contextualitzar el debat i a fomentar l’intercanvi de posicions.

En les darreres setmanes hem anat publicant alguns articles per posar les bases d’un debat enriquidor: hem difós algunes ressenyes de monografies i articles sobre cultura i polítiques culturals en entorns rurals a Europa i una breu nota sobre el marc legal de la cultura en l’àmbit local a Espanya i continuarem publicant articles d’aquest tipus fins a finals del mes d’octubre.

Avui us presentem una nova secció en aquesta sèrie de publicacions prèvies al Debat del proper 21 d’octubre: les presentacions d’alguns dels projectes culturals més rellevants situats a municipis petits. Per tal de conèixer quina és la situació de la cultura en aquest tipus de municipis ha estat necessari, a banda de repassar la literatura sobre el tema i d’analitzar les principals magnituds estadístiques, traçar un mapa –que no pretén ser exhaustiu- dels projectes culturals i artístics més rellevants situats als municipis petits catalans.

Cada context nacional, en funció dels seu marc legal i del tema que tracti utilitza una definició de municipi petit. Es poden utilitzar criteris de tota mena per donar forma a aquest concepte: la població municipal, la llunyania a la capital provincial o comarcal, o la dispersió del propi municipi entre d’altres. Nosaltres hem utilitzat un indicador senzill i basat en la normativa estatal -que estableix el servei cultural mínim de biblioteca pública per als municipis majors de 5.000 habitants- per definir el municipi petit en el context cultural com “aquell que té una població menor als 5.000 habitants”.

Abans de començar la cartografia s’han definit una sèrie d’àmbits temàtics (Promoció de la lectura / literatura, Música, Arts escèniques, Arts visuals, Dinamització cultural, Centres de creació, Cultura tradicional) i unes tipologies (Museu, Espai expositiu, Espai escènic / Cinema, Centre de creació, Festival de cinema, Festival de musica, Festival literari, Festival de dansa, Projecte editorial, Empresa de dinamització cultural, Companyia dansa, Associació cultural) per facilitar la posterior anàlisi.

Un cop seleccionades i localitzades les més de 50 experiències vàrem posar-nos en contacte amb els seus gestors per fer-los arribar una breu fitxa i una petita entrevista en la que els interrogàvem sobre la historia del seu projecte, la seva feina quotidiana i sobre algunes qüestions clau com la relació que tenen amb d’altres projectes, amb les institucions o la valoració que fan de l’impacte de les TIC i la crisi econòmica a la seva feina. A partir d’aquestes entrevistes, i de les converses que hem mantingut amb els gerents dels projectes hem redactat la sèrie de presentacions que comencem avui.


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris