Models de micromecenatge innovadors a Europa: ecosistema financer i panorama regulador

Comissió Europea. Xarxes de comunicacions, continguts i tecnologia

Estudi que analitza la situació del crowdfunding basat en l’equitat a Europa, s’hi examina la seva regulació a escala europea, nacional i internacional i la compara a la d’altres models de finançament. S’hi detallen les diverses variants de crowdfunding, les tendències del mercat, el seu potencial per a la R+D+I i s’estudien quins són les factors d’èxit per a les campanyes de micromecenatge, així com per a la seva interacció amb d’altres sectors del mercat financer. L’estudi conclou que hi ha una manca de transparència per a l’inversor potencial interessat en aquest tipus de finançament i que moltes plataformes obvien informació clara sobre els instruments d’inversió i els drets que adquireix la persona que hi inverteix.  

A partir de l’anàlisi i avaluació d’algunes de les iniciatives més impactants i que tenen en compte a un ventall més ampli de grups d’interès, l’estudi proposa tres recomanacions:

1. Establir un segell de qualitat que doni garantia de transparència i millori la protecció de l’inversor. Es proposa que estigui supervisat per una associació empresarial o xarxa d’associacions sota el paraigües de la Unió Europea.

2. Dissenyar i implementar mesures reguladores a escala nacional que proporcionin protecció suficient per a l’inversor però que ofereixin a les plataformes de crowdfunding un marc de treball operatiu. També es recomana potenciar associacions empresarials europees, com la European Venture Capital Association for Venture Capital, perquè donin suport a les organitzacions nacionals.

3. Finalment es recomana que la regulació europea prevalgui sobre les lleis nacionals vigents amb efecte immediat per garantir l’harmonització i la transparència.

PDF  Crowdfunding innovative ventures in Europe: the financial ecosystem and regulatory landscape

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris