Enquesta de metadades sobre ocupació en el sector cultural

Institut d’Estadística de la Unesco (UIE)

L’UIS té previst presentar aquest 2015 una nova enquesta d’ocupació cultural global que permeti a governs i analistes comparar les dades a escala internacional i avaluar millor el paper de l’ocupació cultural a les economies nacionals. Com a tasca prèvia, ha elaborat aquest informe on recull informació sobre les fonts d’informació estadístiques sobre ocupació cultural disponibles a 197 països. Es tracta d’una enquesta de metadades que descriu les característiques generals d’aquestes fonts i explica com les farà servir de cara al disseny i elaboració de la futura enquesta d’ocupació cultural global.

L’informe inclou estadístiques d’ocupació, enquestes d’ocupació activa, censos de població i altres enquestes nacionals sobre hàbits de consum a les llars de països dels cinc continents. De cada font informa, entre d’altres qüestions, de la població i àrea geogràfica que cobreix, de la periodicitat, la metodologia, el sistema de mostreig i si segueixen les classificacions internacionals establertes. I a cada font se li atorga la valoració d’Òptima, Satisfactòria, No satisfactòria o Insuficient.

PDF  Summary Report of the 2013 UIS Cultural Employment Metadata Survey

PDF  UIS proposal for a global study on cultural employment

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris