La figura de l’espectador segons Christian Ruby

Presentem dues obres de Christian Ruby que analitzen en profunditat la figura de l’espectador tant des d’una perspectiva històrica com actual. La primera, «La figure du spectateur. Éléments d’histoire culturelle européenne» fa un repàs a l’evolució de la noció d’espectador des del segle XVIII fins a l’actualitat. La segona, «L’Archipel des spectateurs» reflexiona sobre què significa ser espectador avui en dia. Reflecteix els debats que es produeixen al voltant d’aquesta figura desprestigiada i diluïda, segons alguns teòrics com Alain Finkielkraut i Régis Debray, per la influència de les indústries i el consum cultural i per les noves pràctiques artístiques contemporànies, i defensada per d’altres com Racques Rancière que consideren que el caràcter d’espectador encara pot atorgar un gran poder emancipador a la ciutadania.

Així, a «La figure du spectateur. Éléments d’histoire culturelle européenne» Ruby analitza en profunditat els models d’espectadors que s’han donat al llarg dels últims tres segles. Elabora una història cultural i filosòfica de l’espectador des del segle XVIII fins a l’actualitat. Un exercici necessari, segons l’autor, per poder analitzar, comprendre i valorar els espectadors actuals. Analitza la influència de filòsofs, pensadors, teòrics i polítics europeus com David Hume, Denis Diderot, Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Von Schiller, André Malraux, Charles Baudelaire, Maurice Merleau-Ponty, Clément Greenberg o Théodore W. Adorno en la conformació i legitimació d’uns canons que han determinat unes actituds desitjables de l’espectador davant obres o representacions culturals o artístiques que ells mateixos han convingut anomenar art. Explora també la manera en què alguns d’aquests filòsofs i pensadors han desestructurat aquesta figura en funció d’uns idearis establerts per l’art de les avantguardes. Analitza també la figura de l’espectador modern i en arribar als nostres dies, l’autor reflexiona sobre la manera en què l’espectador actual es pot situar filosòficament respecte a aquests models del passat i com l’art contemporani d’una banda, i les indústries i el consum cultural, de l’altre, alteren i dilueixen aquestes figures clàssiques i modernes d’espectador.

A «L’Archipel des spectateurs» Ruby es basa en el treball historiogràfic realitzat en obres anteriors i fa un diagnòstic de la realitat actual dels espectadors i dels debats que envolten aquesta figura. Analitza els tipus d’espectadors que conviuen avui en dia i com es veuen influïts per les indústries de la cultura i la comunicació, les noves tecnologies, el consum cultural i per un art contemporani que modifica, altera i dilueix la noció tradicional d’espectador. Argumenta que mentre alguns pensadors i col·lectius artístics es mostren inquiets per la figura emergent de l’espectador consumidor i veuen necessari recuperar la noció de ‘bon espectador’, d’altres defensen que els espectadors encara són éssers actius, amb criteri i capaços de desenvolupar processos d’emancipació i creixement.

Ruby afirma que ningú neix espectador sinó que s’hi transforma a partir de les obres i manifestacions culturals que observa i assimila i a partir dels seus aprenentatges i experiències vitals. Considera que per esdevenir espectador no és un do diví o natural sinó que requereix d’un procés formatiu. I que aquesta formació es pot realitzar des de moltes perspectives, criteris estètics i històries del sensible divergents i fins i tot contradictòries, que es poden veure transformades tant pels espectadors com per les obres d’art. És a dir, que cada espectador segueix una trajectòria a partir de la qual configura els seus gustos i troba els canals per compartir-los amb d’altres persones. Cada persona pot articular i configurar el seu perfil concret d’espectador i situar-lo en relació a la seva posició social i política. L’autor aposta per redissenyar un art de l’espectador del nostre temps amb l’ajuda de l’art contemporani que és l’àmbit des del qual s’ha proposat un nou lloc per a l’espectador a l’esfera pública.

Christian Ruby és Doctor en Filosofia, autor de nombroses obres, col·laborador en nombroses associacions i publicacions periòdiques i redactor en cap del blog Le Spectateur européen.


  

Podeu consultar aquests llibres al Centre d’Informació i Documentació

 Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris