Healthy attendance? The impact of cultural engagement and sports participation on health and satisfaction with life in Scotland

“La participació en cultura té un impacte molt positiu en la salut i la qualitat de vida dels ciutadans d’una nació”, segons afirmen Clare Leadbetter i Niamh O’Connor, els autors d’aquest estudi encarregat pel govern escocès on s’analitza l’impacte de la cultura i l’esport en la salut. Els resultats de la investigació, que es basa en les dades de l’enquesta a les llars escoceses de 2011, revelen que aquelles persones que participen en cultura o assisteixen a esdeveniments culturals tenen més probabilitats de gaudir d’una bona salut i d’un alt grau de satisfacció vital que les persones que no ho fan. I afegeixen que aquesta premissa es manté fins i tot quan intervenen altres factors com l’edat, la situació econòmica, els ingressos, el barri, el nivell d’estudis o discapacitats, malalties cròniques i tabaquisme.

Segons les conclusions d’aquest informe :

  • Les persones que han assistit a equipaments o esdeveniments culturals en els 12 mesos previs mostren un 60% més de probabilitats de gaudir d’una bona salut que aquells que no ho han fet.

  • Les persones que han participat en una activitat creativa o cultural en els 12 mesos previs mostren un 38% més de probabilitats de gaudir d’una bona salut que aquells que no ho han fet.

  • Les persones que han visitat una biblioteca en els 12 mesos previs mostren un 20% més de probabilitats de gaudir d’una bona salut que aquells que no ho han fet.

  • Les persones que han assistit a un teatre en els 12 mesos previs mostren un 25% més de probabilitats de gaudir d’una bona salut que aquells que no ho han fet.

  • Les persones que han participat en activitats de dansa en els 12 mesos previs mostren un 62% més de probabilitats de gaudir d’una bona salut que aquells que no ho han fet.

  • Les persones  que llegeixen per plaer mostren un 33% més de probabilitats de gaudir d’una bona salut que aquells que no ho fan.

L’informe també es basa en un important estudi «Growing up in Scotland» que mostra que des d’edats molt petits, molts infants escocesos estan exposats a les activitats culturals la qual cosa té un impacte positiu en el seu desenvolupament cognitiu.


PDF   Healthy attendance? The impact of cultural  engagement and sports participation on health and satisfaction with life in Scotland

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris