Les arts des de la demència

Arte, individuo y sociedad | Ediciones Complutense

La demència, és un trastorn que es caracteritza per un deteriorament cognitiu que limita l’activitat diària de qui la pateix, de fet la paraula demència, significa estar privat de la ment. En aquest volum, sota el títol 'Arte y demencia' de la publicació de la Complutenese 'Arte, individuo y sociedad', es pot veure com l’art i la educació treballen conjuntament també en l’àmbit sanitari, per millorar les condicions dels pacients. Diferents exemples il·lustren aquests projectes que podem trobar al Museo del Prado de Madrid, el MoMA de Nova York, o al CCCB de Barcelona.

A banda d’aquests exemples pràctics, també aprofundeix en l’anàlisi a partir d’estudis científics sobre les millores que pot propiciar al pacient, l’estimulació de l’activitat cerebral a través d’activitats artístiques. Que principalment tenen a veure amb una millora de la capacitat de produir i gaudir de les arts visuals, a més de millorar la percepció en el propi benestar físic i emocional. 


SOY CÁMARA #18 // La memoria externa, Programa del CCCB.


 

Podeu consultar aquest número al Centre d’Informació i DocumentacióInicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris