Indicadors per mesurar els beneficis socials de la cultura

Aquest número d’Arts Research Monitor analitza diversos informes nacionals i internacionals recents que proporcionen indicadors de benestar social i cultural. Els dos primers informes examinen els índexs que mesuren la vitalitat de les arts i la cultura als Estats Units i a Austràlia des d’un punt de vista cultural, financer, social, participatiu i de competitivitat. Els dos informes següents estudien de quina manera contemplen la cultura dos índexs internacionals de progrés i benestar social.

HTML  Arts Research Monitor,  Volume 12, Issue 4, August 2013  «Arts indicators, Well-being, Social benefits»

PDF  Arts Research Monitor, Volume 12, Issue 4 , August 2013 «Arts indicators, Well-being, Social benefits»


 


Inicieu sessió o registreu-vos per enviar comentaris