Musiques actuelles: ça part en live

Aquesta obra descriu l’estructura i els models de funcionalment del sector de la música moderna en viu a França. Descriu com s’organitza el sector, quins són els models econòmics que el regeixen, els actors que hi participen i les relacions contractuals que el regulen.

Els autors, Gérôme Guibert – doctor en sociologia i professor a la Sorbonne Nouvelle (Université Paris III) i investigador al laboratori CIM-MCPN – i Dominique Sagot-Duvauroux – doctor en economia i professor a la universitat d’Angers i investigador al GRANEM – assenyalen que el sector de la música en viu a França està gestionat per un conjunt heterogeni i divers d’empreses, petites i mitjanes i destaquen la importància del productor com a figura que proporciona ocupació als artistes. A la majoria de països occidentals, en canvi, els artistes funcionen a través d’agents o promotors. Apunten també a una forta dependència entre els diversos circuits (comercial, associatiu i institucional). Així, els actors del circuits privats i comercials es beneficien, directament o indirecta, de l’acció dels intermediaris associatius i de les institucions públiques, i aquests últims veuen com artistes emergents, als quals han donat suport en els seus orígens, poden professionalitzar-se, en la fase de consolidació de la seva carrera, a través d’agents i productors privats.

Però els autors també detecten una tendència cap a la concentració i cap a una major implicació de la indústria discogràfica i de les grans multinacionals de l’entreteniment i la comunicació. Així, l’organització d’una gira és molt més fàcil si ve recolzada per un àlbum, i l’èxit dels concerts, les gires o els discos, depèn molt de la seva repercussió en els mitjans, en les xarxes socials i en internet. Les industries discogràfiques i de la comunicació s’impliquen cada vegada més en l’organització de festivals i grans concerts i en la producció d’espectacles i sales. Aquesta lògica fa que els actors es concentrin, dilueixin i confonguin. Aquesta estratègia es veu molt clarament en la venda d’entrades. S’aprofiten les metadades del comprador per oferir-li altres productes relacionats amb el concert (cds, dvds,...) o serveis associats lligats al desplaçament (transports, pàrquing, restauració, productes derivats...). Els autors remarquen  també què l’usuari ja no és només un consumidor final sinó que es converteix també en creador que pot dipositar les seves obres a internet, productor que pot obtenir fons a través de les plataformes de crowfunding o distribuïdores que difonen i comparteixen els seus continguts preferits a les plataformes P2P.

«Musiques actuelles: ça part en live. Mutations économiques d’une filière culturelle» és un encàrrec del Departament d’Estudis, Prospectiva i Estadístiques del Ministeri de Cultura i Comunicació francès i està publicat per l’Irma, Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles.  

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació

 Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris