Els sectors de les arts escèniques a França i a la ciutat de Guatemala

Isabelle Barbéris, Martial Poirson ׀ Presses Universitaires de France ׀ Oikos  Observatorio Andaluz para la Economía de la Cultura y el Desarrollo

Dos estudis que analitzen el sector de les arts escèniques i les particularitats del seu model de negoci i finançament en aquests dos territoris tan diferents. El primer, «L’Économie du spectacle vivant» fa un repàs a l’evolució històrica de l’economia d’aquest sector a França i es planteja si es tracta d’un sector en aquests moments arcaic o si contràriament, pot aportar idees o ser un bon laboratori per experimentar un nou model de capitalisme. El segon, «El sector de las artes escénicas en medios urbanos» analitza el sector a la ciutat de Guatemala amb l’objectiu de remarcar la importància del sector per al desenvolupament cultural i econòmic del país.

«L’Économie du spectacle vivant» fa un repàs a l’evolució històrica d’un model econòmic mixt que combina l’intervencionisme i la reivindicació d’un servei públic teatral amb la liberalització de les infraestructures i els espectacles i l’adopció d’un sistema empresarial i ultraliberal. L’estudi descriu les infraestructures, el pressupost, les xarxes i les subvencions a les arts escèniques; es fixa en el mal o la fatalitat dels costos de Baumol  i en les característiques d’un mercat de treball i un règim laboral caracteritzat per la intermitència i la flexibilitat. Finalment, l’obra fa referència a una nova economia de l’espectacle, a una transformació de l’entorn i a un canvi de paradigma.

Per la seva banda, «El Sector de las artes escénicas en medios urbanos» és una investigació que mesura, quantifica i avalua el sector de les arts escèniques a la ciutat de Guatemala a partir d’un estudi de camp i de recopilació de fonts i dades. La finalitat de l’estudi és diagnosticar el sector i obtenir informació i dades fiables sobre equipaments, formació de professionals i finançament, entre d’altres qüestions, per tal d’elaborar una cartografia cultural dels equipaments i dels centres de formació artística a la ciutat i poder orientar, d’una manera més adequada, les estratègies d’intervenció tant per al benefici dels professionals com de la població.   

Podeu consultar aquests estudis al Centre d’Informació i Documentació

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris