Conociendo a todos los públicos. ¿Qué imágenes se asocian a los museos?

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha  presentat  aquest estudi elaborat per l’empresa ARTImetria per la Subdirección General de Museos Estatales, sobre la percepció que els ciutadans tenen sobre els museus i les barreres psicològiques que els dificulten la seva assistència. S’hi analitza què n’opinen, com els veuen, com o amb qui planifiquen la visita o què n’esperen obtenir. Es tracta d’una informació valuosa que permetrà als museus canviar les seves estratègies de comunicació per intentar atreure els públics potencials i fidelitzar els actuals.

 Les principals conclusions de l’informe assenyalen que en referència a:

  • El temps lliure. Tant no visitants com visitants en tenen la mateixa disponibilitat, tot i que els segons el planifiquen millor. Ambdós busquen evadir-se durant el seu temps d’oci però, mentre els visitants busquen relació social, els no visitants prefereixen aprofitar-lo i extreure’n algun benefici.
  • La imatge dels museus. Els no visitants els associen a llocs solitaris i de caràcter passiu. Els relacionen amb prestigi social però també amb conceptes negatius d’avorriment, cansament, fredor, aglomeracions o cues. Consideren els visitants persones distintes a ells. Només els visiten quan viatgen o quan reben amics no residents, ho fan de manera esporàdica i excepcional. En canvi, els visitants, els tenen més incorporats a la seva quotidianitat.
  • Els motius i barreres per visitar museus. Entre els no visitants la principal barrera és intel·lectual, la por a no comprendre el que s’hi exposa (especialment en els museus artístics). Valoren la visita guiada perquè els explica les claus del que veuen i els permet socialitzar. Consideren que els museus no són llocs adequats per a nens. El preu no sembla ser una barrera ja què manifesten que encara que fossin més barats no els visitarien més. Entre els visitants, la distància intel·lectual és més reduïda però reclamen més instruments d’informació i comunicació sobre les exposicions. A més coneixement previ del contingut, més els satisfà la visita. Les seves principals barreres són la escassa promoció i la manca de publicitat. El preu tampoc no els és una barrera. La motivació per aprendre no apareix entre les seves prioritats, valoren més el prestigi social que els hi atorga.

Pel que fa als suggeriments per incrementar les visites als museus, l’informe revela que els no visitants manifesten diversitat d’opinions respecte a l’efectivitat d’incrementar la promoció. En general, consideren que la publicitat és poc dinàmica i massa centrada en la marca. Els visitants, en canvi, reclamen més promoció. Tant visitants com no visitants coincideixen en la necessitat que els museus els comuniquin els beneficis que obtindran de la visita.

PDF  Conociendo a todos los públicos. ¿Qué imágenes se asocian a los museos?

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris

2
Etiquetes:
públic, museus