European Capitals of Culture and everyday cultural diversity

Aquesta investigació analitza com les ciutats de Marsella i Liverpool han integrat les polítiques culturals en els seus respectius processos de regeneració urbana i en les seves dinàmiques socials i artístiques. L’estudi pren com a punt de partida la implementació dels seus programes com a capitals europees de la cultura Liverpool 2008 i Marsella 2013. L’autora és Claire Bullen, investigadora del Research Institute for Cosmopolitan Cultures de la Universitat de Manchester, i amb aquest treball va guanyar el Cultural Policy Research Award 2010, una iniciativa de l’European Cultural Foundation (ECF) i el Riksbankens Jubileumsfond, i des del 2008 en col.laboració amb ENCATC, la xarxa europea de centres de formació en gestió cultural,  que distingeix els millors treballs de recerca aplicada comparativa i intercultural de joves investigadors.

El projecte desenvolupa un marc analític per comparar les dinàmiques i la diversitat cultural quotidiana en aquestes dues ciutats que estan ubicades en  diferents contextos nacionals, però comparteixen històries econòmiques i socials similars. La investigació es fixa en tres aspectes: 1) com s’integren i interactuen les polítiques culturals locals, nacionals i europees amb els processos de reestructuració urbana; 2) com s’implementen les polítiques a escala local; i 3) quina repercussió tenen les polítiques culturals en les vides i en les pràctiques de la ciutadania i dels agents culturals de la ciutat.

 PDF  European Capitals of Culture and everyday cultural diversity: Comparing social relations and cultural policies in Liverpool and Marseille

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris