Informes de l’Institut d’Estadística de la Unesco

L’Institut d’Estadística de la Unesco  ha publicat, dins el seu Marc d’Estadístiques Culturals 2009, dos estudis per mesurar la participació cultural de la ciutadania i l’impacte de les indústries culturals en l’economia dels països. Recopilen la literatura i la documentació publicada sobre el tema, presenten les principals tendències i analitzen exemples pràctics dels països que consideren han desenvolupat les metodologies de mesura més interessants.

El primer informe, 'Measuring cultural participation'  està elaborat per experts de la Fundació Fitzcarraldo (Itàlia) que expliquen què s’entén per participació cultural avui en dia i per què és important tenir bons instruments per mesurar-la. Aporten diverses definicions del concepte i analitzen com internet i les noves tecnologies l’han modificat. Assenyalen alguns aspectes clau a l’hora de mesurar-la i quines són les principals metodologies emprades pels governs i institucions culturals.

Al segon, 'Measuring the economic contribution of cultural industries', s’hi destaca l’impacte creixent de les indústries culturals en el desenvolupament econòmic i la competitivitat dels països. S’hi fa un ampli repàs històric i actual de les metodologies emprades per alguns organismes internacionals (Unió Europea, OECD, WIPO i Unesco) i pels principals països dels cinc continents. S’hi inclouen taules comparatives i s’hi assenyalen els avantatges i inconvenients de cada mètode.

Tots dos estudis conclouen amb un apartat de recomanacions per als governs i pautes per a l’elaboració d’instruments futurs. L’objectiu és elaborar una metodologia comuna que respecti les particularitats de cada lloc però que proporcioni una visió global i permeti establir comparacions entre països.

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris