Nous models per a mesurar la participació artística i cultural als municipis

Katya Johanson, Hilary Glow, Anne Kershaw | Poetics, volume 43, April 2014

Article on s’hi examina com es mesura la participació artística i cultural a escala local. Segons l’estudi, que es planteja a partir de l’anàlisi de les polítiques culturals en quatre municipis concrets, existeix la percepció generalitzada que la participació és un bé públic i un fet positiu per a les comunitats però que no hi ha un acord consensuat sobre el que vol dir exactament el fet participatiu. Per a les autores, aquesta manca de definició no és negativa perquè consideren que tant la participació com el sistema d’indicadors emprats per avaluar-la s’han d’adaptar a la realitat de cada context concret. En aquest sentit, afirmen que  sistema estàndard de mesura i avaluació no pot respondre de manera adequada a les necessitats concretes de cada lloc.

L’article assenyala que mentre les polítiques neoliberals aplicades per molts governs han posat l’èmfasi en els resultats quantificables per a la prestació de serveis públics, els nous models de participació cultural posen l’èmfasi en què no es poden mesurar només amb dades d’assistència o resultats econòmics molts aspectes relacionats amb el compromís i la participació comunitària. L’article investiga tant les noves tendències en matèria de mesura i avaluació dels serveis públics com les noves línies en participació comunitària i artística i s’hi identifica un canvi incipient cap a un sistema estàndard. L’article es basa en un estudi australià sobre les estratègies culturals de quatres governs locals de característiques diferents i examinen com cada municipi defineix la participació i com l’avalua. Les autores troben que tant la definició com els mètodes d’avaluació varien molt en funció de les particularitats de cada context i afirmen que una interpretació comuna posaria en risc la capacitat dels governs locals de donar resposta a les necessitats específiques dels seus habitants i de les seves realitats.

Resum editorial: “New modes of arts participation and the limits of cultural indicators for local government

Si sou membre d'Interacció,  per fer peticions de l’article escriviu un missatge a: cidoc@diba.cat

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris