Població ocupada en el sector cultural. EPA. II/2021


La població ocupada en el sector cultural se situa en 185.600 persones i augmenta un 10,5% interanual mentre que disminueix un 0,2% si es compara amb el trimestre anterior. Per sexe, el sector de la cultura ocupa 115.000 homes i 70.600 dones. 

Per situació professional, la població assalariada augmenta un 12,1 % aquest trimestre, i la no assalariada en un 8,0%. El sector cultural aplega el 5,4% de la població ocupada a Catalunya, aquest segon trimestre de 2021. Pel que fa a l'Estat espanyol, la població ocupada en el sector cultural ha augmentat un 1,3% respecte l'any anterior i el percentatge sobre la població ocupada total és del 3,9 %.


 
 

Variació interanual de la població ocupada en el sector cultural. Catalunya i Espanya. T1/2018–T1/2021
 
 

 Variació interanual de la població ocupada en el sector cultural. Per sexe. Catalunya. T2/2018–T2/2021


 

Població ocupada en el sector cultural. Per sexe. Catalunya. T2/2016–T2/2021


 
 

La font estadística de les dades és l'Enquesta de població activa. L'EPA és una estadística per mostreig de caràcter continu que realitza l'INE amb periodicitat trimestral per a tot el territori espanyol, l'objectiu principal de la qual és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població. L'Idescat amplia trimestralment els resultats de l'EPA per a l'àmbit de Catalunya.
 


 
Més informació: Població ocupada en el sector cultural


 

___________________________________________________________________________

 La informació procedeix de les webs i canals de comunicació de l'Idescat