Plan Cultura 2020

Secretaría de Estado de Cultura

La manca de concreció de les 150 mesures incloses en el «Plan Cultura 2020» defineixen un document que ni dona detalls pressupostaris, ni preveu terminis d’actuació. D’aquest llistat de compromisos de la Secretaria de Cultura, cal destacar la previsió d’una llei de mecenatge, del reclamat «estatut dels creadors» o la creació d’una fiscalia antipirateria.

Cal destacar que el document (dins de l’estratègia 1.4 «modernizar las infraestructuras culturales estatales y proteger los bienes del patrimonio histórico») deixa la porta oberta a la posada en marxa del projecte de la biblioteca pública de l’Estat a Barcelona.Projecte de la biblioteca provincial de Barcelona. Font: MECD


Els objectius generals del pla són, a grans trets, fomentar una oferta cultural de qualitat, actualitzar el marc jurídic, promoure una aliança social per a la cultura, estendre la cultura espanyola a l’estranger i impulsar l’activitat creadora.

Amb tot, les xarxes s’han fet ressò de la publicació destacant la superficialitat de les estratègies i el caràcter desfasat del pla, que deixa la cultura en mans de les indústries creatives i es desentén del dret d’accés a la cultura dels ciutadans. Podeu consultar alguns d’aquests articles als següents enllaços:

HTML «El Plan de Cultura del Gobierno no tiene un plan», per Jaron Rowan a eldiario.es;

HTML «El plan de Cultura del Gobierno: muchas ideas, cero cifras, ninguna fecha», per Tommaso Koch a El País;

HTML «Benzo revela el Plan Cultura 2020 y la oposición critica su falta de concreción», a El Cultural;

PDF Plan Cultura 2020

HTML El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte presenta su nuevo modelo cultural


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris