Els set sabers d’Edgar Morin i l’Agenda 2030


Unesco
 

No hi ha democràcia sense tenir en compte qüestions ètiques, no hi ha desenvolupament sostenible sense pensar en el nostre lloc al planeta i no hi ha una perspectiva conscient dels drets humans si no aconseguim entendre’ns els uns als altres. La vinculació dels set sabers necessaris per a l’educació del futur del filòsof Edgar Morin amb l'Agenda 2030 és clara.

Partint d’aquesta premissa, l'Oficina Regional de Ciències de la Unesco per a Amèrica Llatina i el Carib duu a terme la tasca de divulgar el pensament d'Edgar Morin – figura molt lligada al desenvolupament a Llatinoamèrica – com a referent per comprendre i fer front als reptes del món contemporani. La publicació “Posibles, aún invisibles, Edgar Morin y el realismo de la utopía: los siete saberes y la Agenda 2030” recupera aspectes de l'obra del pensador francès que dialoguen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.
 
 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030
 
 

Aquest document és el resultat del curs “Los 7 saberes y la Agenda 2030. Aportes del pensamiento complejo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, l’objectiu del qual va ser facilitar la comprensió dels ODS a través de les aportacions de Morin, tot recalcant el seu potencial transformador de tipus cognitiu, educatiu, social i ecològic.    

Des d’una mirada llatinoamericana i estructurada en set capítols, cadascun d'ells destinat a abordar un dels sabers de l'obra original, la publicació ofereix una sèrie d'aportacions acadèmiques, vivencials i dialògiques que fugen del caràcter asèptic de bona part dels documents de divulgació elaborats al voltant de la comprensió de l’Agenda 2030.
 
 

Conferència del centenari d’Edgar Morin (versió doblada al castellà)
 
 

Cada capítol compta amb les aportacions de testimonis personals del pensador francès que acompanyen els conceptes tractats per experts de la regió i que resumim tot seguit:
 

1. Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión. Com prevenir que la il·lusió domini la raó? Aquest apartat destaca que les fonts d’error i d’il·lusió (que poden ser d’origen psicològic, cultural o biològic) contribueixen a mantenir una atenció regular per enfrontar amb èxit els reptes de l’Agenda 2030.
 

2. Los principios de un conocimiento pertinente. Se centra en la necessitat de contextualitzar el coneixement de les dades per prendre decisions pertinents i adequades; per exemple, no és possible posar fi a la pobresa (ODS 1) sense aconseguir una educació de qualitat per tothom (ODS 4), sense posar fi a la fam (ODS 2) i havent superat les bretxes de desigualtat (ODS 10).
 

3. Enseñar la condición humana. Posa el focus tant en la unitat humana, com en la diversitat de les societats que la formen, per tant, cal un desenvolupament conjunt amb autonomies individuals.
 

4. La identidad terrenal. Morin parla d’una fraternitat planetària  basada en les emocions fonamentals que ens uneixen com a éssers humans, enfortint la nostra consciència antropològica i ecològica.
 

5. Enfrentando las incertidumbres. Aquest punt defensa que l’Agenda 2030 respon a l’afirmació de Morin “és necessari definir estratègies que ens permeten ser capaços d’afrontar i modificar l’inesperat,  mesura que tenim noves informacions”.
 

6. La comprensión, medio y fin de la comunicación humana. Destaca l’enriquiment que suposa l’intercanvi de coneixements i experiències entre persones i els valors de la cooperació.
 

7. La ética del género humano. Parteix de la idea que l’Agenda 2030 s’ha nodrit de l’ètica complexa: una ètica com a individu (realització personal i dignitat), una ètica com a integrant de la societat (convivència i tolerància) i una ètica com a espècie humana (amb consciència planetària).


 
 

Podeu consultar i descarregar-vos la publicació:
 
 

Vallaeys, F., Luengo González, E., Petraglia, I., Salinas, T., Cândida Moraes, M., Rodríguez Zoya, L. G., Delgado Díaz, C. J., Canela, G., Carrizo, L. (2021). Posibles, aún invisibles, Edgar Morin y el realismo de la utopía: los siete saberes y la Agenda 2030. Unesco. unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377795

     


 


 

_____________________________________________________________________