Exemples de bones pràctiques i línies de treball per fomentar l’accés i participació culturals

Lionel Arnaud, Vincent Guillon, Cécile Martin | Observatoire des politiques culturelles (OPC)

En aquest estudi es realitza una anàlisi exploratòria d’una vintena d’iniciatives i experiències d’èxit en matèria d’accés i participació en l’art i la cultura de França, Alemanya, Espanya, Gran Bretanya, Noruega, Brasil i els Estats Units, amb l’objectiu d’aportar pistes cap a la creació d’unes polítiques en matèria de democratització cultural realment inclusives al territori.

Elaborada per un equip multidisciplinar, la investigació es serveix del treball documental, observacions i entrevistes amb els directors dels projectes per al seu estudi, contextualitzant cada una de les experiències en set grans àmbits temàtics: educació artística i cultural, Suport als recursos locals, Projectes itinerants o extra murs, Nous equipaments, Digital i multimèdia, Entreteniment i Transformacions urbanes.

La inclusió social i la ciutadania (entre d’altres) són algunes de las variables que es vinculen a la qüestió de l’accés i participació culturals, que transcendeixen més enllà de les pràctiques, polítiques i subministrament d'equips públics: el compromís dels actors locals, la mobilització dels socis-col·laboradors dels propis projectes, l’acció complementària públic-privat per al desenvolupament d’acció i projectes, així com la contextualització del projecte en l’espai i el temps són algunes de les línies amb les que es treballa al llarg de l’estudi.


PDF Élargir la participation à la vie culturelle : expériences françaises et étrangères


Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris