Exemples de bones pràctiques i línies de treball per fomentar l’accés i participació culturals