Contrastos globals de la participació ciutadana i cultural i el desenvolupament econòmic i social

Terry Nichols Clark (coord.) | Emerlad

Llibre que destaca la importància de les arts i la cultura i el seu possible impacte en la política i l’economia, proposa un nou marc d’anàlisi de la participació democràtica i del creixement econòmic i explora com aquests nous patrons funcionen a diferents països de tot el món. El nou marc proposat es basa en tradicions històriques procedents majoritàriament de les idees sobre la participació democràtica d’Alexis de Tocqueville i de les idees sobre les avantguardes i la innovació de Joseph Schumpeter i Jane Jacobs. El llibre aporta noves aproximacions sobre aquestes idees fonamentals i les integra. En aquest sentit, una de les qüestions principals que en tracta és la relació entre participació i innovació i com el 'brunzit' i la vitalitat cultural que es genera al voltant de les activitats i organitzacions culturals i artístiques poden transformar la política, l’economia i la qualitat de vida dels llocs.

Així, l’autor principal de «Can Tocqueville karaoke? Global contrasts of citizen participation, the arts and development», Terry Nichols Clark, professor de sociologia a la Universitat de Chicago, i els divuit coautors – acadèmics i investigadors d’universitats d’Holanda, Corea del Sud, Regne Unit, Estats Units, França, Japó, Espanya, Canadà i la Xina – demostren que els models occidentals que descriuen autors com Putnam, Florida i molts altres fan referència a variables i aspectes que poden canviar dràsticament quan s’estudien les dinàmiques de països asiàtics.  El llibre aprofundeix també en el concepte de ‘buzz’ (soroll o brunzit) i el descriu com el conjunt de debats, notícies, xafarderies i tot el que envolta a l’activitat cultural d’un lloc, una mena de sentiment d’emoció o vitalitat que es genera al voltant dels espais i esdeveniments culturals. I assegura que aquest ‘brunzit cultural’ pot ser un motor per al desenvolupament econòmic i un recurs polític determinant en el sentit que un barri amb molta vitalitat cultural pot rebre una major atenció per part de seu ajuntament. Tot i que, de vegades, aquest 'brunzit' por jugar també en contra de l’autenticitat i el contingut de les activitats culturals que s’hi desenvolupen.

El llibre parteix del 'Fiscal Austerity and Urban Innovation Project', una àmplia enquesta i programa de recerca realitzada durant tres dècades i coordinat per Terry Nichols Clark, on han participat centenars d’acadèmics i investigadors de tot el món, en què analitza la vida urbana a 35 països i explora com varien les seves dinàmiques sobre participació i innovació cultural. El llibre inclou, per exemple, un estudi que analitza el model de participació dels ciutadans coreans. L’autor de la investigació esperava poder confirmar la premissa segons la qual una major participació cívica dels ciutadans augmenta la confiança governamental, tal i com succeeix als Estats Units o a l’Europa nord-occidental, però en el cas de Corea l’autor demostra que l’impacte de la participació ciutadana en la confiança governamental és zero pel caràcter jeràrquic d’aquesta societat i de les seves agrupacions civils. L’estudi mostra la importància del context quan s’estudia la participació cívica i conclou que la visió occidental que relaciona participació cívica i confiança no és universal. Altres autors es plantegen com interpretaria Tocqueville els fenòmens dels karaokes a Àsia o del rap en alguns barris dels Estats Units. O com a molts llocs, des de Xina fins a Mèxic, es busquen només formules per fomentar la participació cívica i recuperar la confiança i legitimitat de les institucions i la política i com les arts i la cultura poden jugar un paper crucial en aquests esforços.

El llibre inclou un capítol, en què analitza l’efecte contextual de les escenes locals en les pràctiques culturals a l’estat espanyol, elaborat per Clemente J. Navarro Yáñez i María Jesús Rodríguez-García del Centro de Sociología y Políticas Locales de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).
 
 

 Terry Nichols Clark parla sobre alguns dels conceptes bàsic del llibre.
 

Podeu consultar el llibre  al Centre d’Informació i Documentació.
 


Clark, T. N. (Ed.) (2014). «Can Tocqueville karaoke? Global contrasts of citizen participation, the arts and development». Bingley, United Kingdom : Emerald

 


 


Inicieu sessió o registreu-vos per enviar comentaris

 

2
1
Categories:
Llibre