Audience-building and the future ‘Creative Europe’ Programme (2012)

Anne Bamford, Michael Wimmer | European Expert Network on Culture (EENC)

La Comissió Europea va encarregar a l’European Expert Network on Culture (EENC) un informe sobre la creació de nous públics (audience building) des de les institucions artístiques. Anne Bramford i Michael Wimmer -membres d’aquesta Xarxa- van elaborat aquest informe on mostren les últimes tendències europees en desenvolupament d’audiències en els diferents sectors culturals; formulen recomanacions per a la Comissió Europea, les autoritats estatals, supralocals i locals i per a les institucions culturals, i presenten 28 casos pràctics de 12 països (Eslovaquia, Latvia/ Letònia, Regen Unit, Espanya, Països Baixos, Noruega, Alemanya, Luxemburg, Austria i França). 

Els autors exposen que per a l’elaboració de l’informe han emprat el concepte 'audience development' (desenvolupament de publics) proposat per l’Arts Council England –entre d’altes entitats- en ser més global i anar més enllà que el concepte 'audience building' (creació de nous publics). Com a principal recomanació conviden a la Comissió Europea a que aposti per una política clara de desenvolupament d’audiències i assenyalen com a bàsica la millora dels sistemes de recolida de dades estadídistiques vigents en haver-hi llacunes informatives. Finalment, identifiquen aquest informe com a primera aproximació en la matèria i insten a elaborar un estudi de diagnòstic més detallat.

D’entre els casos pràctics destaquem el programa Apropa Cultura de l’Auditori de Barcelona, que des de l’any 2005 acosta les seves activitats musicals  a persones en risc d’exclusió social de diferents municipis catalans.

PDF  Audience-building and the future ‘Creative Europe’ Programme