FOMECC Fomento de Empresas Culturales y Creativas

NOM:  FOMECC Fomento de Empresas Culturales y Creativas

ENTITAT:   Interarts

WEB: www.fomecc.org | www.interarts.net/ca/index.php

PRESENTACIÓ:  FOMECC Programa de Fomento de Empresas Culturales y Creativas

DESCRIPCIÓ: Fundada el 1995, Interarts és una agència privada amb projecció internacional dedicada a donar suport al disseny de polítiques culturals, contribuir als processos de desenvolupament des del sector cultural i facilitar la transferència de coneixements i informació en el camp de la cultura. Les principals àrees d'activitat d’Interarts són les polítiques culturals i la cooperació cultural. 

Actualment l’agència està present en camps innovadors com els relatius a drets culturals i economia creativa i cultural i un dels seus principals objectius és incorporar un enfocament cultural als projectes de desenvolupament humà. Interarts desenvolupa la seva activitat des de Barcelona per a entitats públiques i privades d’arreu del món. Té una àmplia experiència en el desenvolupament de projectes de cooperació cultural en l’àmbit nacional i internacional. A través del seu butlletí, Cyberkaris, i de la seva pàgina web, difon contínuament estudis i informació rellevants pel sector de la cooperació cultural.

Fitxa tècnica en pdf