Creative communities: art works in economic development

Michael Rushton  |   National Endowment for the Arts ׀ Michael Rushton

Llibre que presenta els resultats de les últimes recerques i investigacions al voltant del paper que hi juguen les arts i la cultura en el desenvolupament econòmic local. Alguns capítols aporten reflexions teòriques on es revisa l’evolució de les polítiques artístiques i culturals en relació al desenvolupament econòmic local i la contextualitza dins la Nova Teoria de Creixement Econòmic, mentre que d’altres expliquen experiències i casos concrets dels Estats Units i del Regne Unit.

«Creative communities: art works in economic development» recull les ponències presentades als simposi ‘The Arts, New Growth Theory, and economic development’ celebrat el maig de 2012 a la Brookings Institution, on s’hi analitzen qüestions com els nous clústers culturals i les dinàmiques més innovadores desenvolupades pels emprenedors artístics, les interaccions entre els sectors culturals i no culturals, les polítiques públiques de suport a les organitzacions artístiques locals, entre d’altres. En tots els casos, els autors incideixen en la necessitat de continuar les investigacions en aquest sentit i aporten algunes claus per a la realització de recerques futures.

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació

 Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris