Anuari Polièdrica: una panoràmica d’iniciatives en la intersecció entre art, educació i comunitat


Polièdrica
 

El magazine i arxiu digital cultural Polièdrica ha llançat el seu anuari 2021, una panoràmica dels articles i notícies que s’han publicat al llarg de l’any passat i que es fan ressò d’una diversitat d’accions i projectes impulsors d’innovació – provinents especialment per agents independents – i que giren al voltant de la intersecció entre art, educació i comunitat.

L’Anuari Polièdrica 2021 s’organitza en dos blocs. El primer apartat consta d’un recull d’una desena d’articles que transiten els terrenys de la mediació cultural, l’experimentació, les pràctiques comunitàries o els nous models d’educació artística que cerquen el diàleg. Fem un repàs a alguns dels continguts.

 

Interacció Programa experimental d’educació i mediació Permea | consorcimuseus.gva.es

Programa experimental d’educació i mediació Permea | consorcimuseus.gva.es

 

El Centres de Recursos Pedagògics (CRP) són espais clau per promoure l’art en les escoles i l’artista Ángela Palacios cerca a “Contagiar y contagiarse. Contagiarse y contagiar” des d’on estan proposant aquests centres la relació entre l’art i la pedagogia, si és bidireccional i en quina mesura l’art vertebra l’educació. L’estudi se centra en dos models referents a tot l’estat, el Centre de Recursos Artístics de Barcelona (CRAB) i el CEFIRE Artisticoexpressiu valencià, però dona una ullada a altres iniciatives.

Relacionant l’educació artística amb la inclusió social, l’educador musical Enric Aragonès fa una “Lectura entorn de les XII Jornades sobre Inclusió Social i Educació en les Arts Escèniques”, organitzades per l’INAEM, parteix de les seves notes preses a la trobada i llança algunes valuoses reflexions: “la participació cultural és, principalment, una qüestió de drets”, “l’aliança és l’element necessari per a la garantia de drets, en el treball i en la cultura [...] per fer, de les experiències i els projectes, estratègia i política” o “una gestió pública de la cultura compartida amb la comunitat és, per definició, més eficaç i eficient”.

En línia amb aquestes qüestions, l’artista i docent Clara Boj ha realitzat una cartografia d'iniciatives d'art i escola al País Valencià, motivada per la recent consolidació d’aquestes pràctiques al panorama cultural i educatiu valencià, amb una important eclosió de projectes, convocatòries i iniciatives impulsades des de les institucions culturals. L’autora reflexiona sobre com aquestes iniciatives interroguen el paper de les arts en els contexts educatius, abans de revisar alguns projectes, com ara, el programa formatiu sobre mediació i educació PERMEA o la biblioteca itinerant de l’IVAM, Moguda!

 

Interacció Videojoc 200 y + del Museu del Prado| museodelprado.es

Videojoc 200 y + del Museu del Prado| museodelprado.es

 

D’altra banda, el col·lectiu artístic Desmusea ens convida a reflexionar a “Sobre la mediación cultural digital” sobre la relació amb els públics de les institucions culturals en format no presencial, propulsades arran del confinament. L’article es basa en l’experiència del col·lectiu en projectes de mediació digital i fa èmfasi en la seva condició com a llenguatge interpretatiu i les seves lògiques conceptuals.

El segon bloc de l’anuari proposa diversos itineraris de lectura a través de les notícies publicades al llarg de l’any que s’articulen al voltant de temes com les pràctiques comunitàries, els contextos educatius, les ciutadanies actives, les cures, la gent gran o els joves. 

Podeu consultar i descarregar-vos l’anuari:
 

Añó, C., Migueiz, H. (2022). Anuari 2021 Polièdrica: Cultura i Art amb i des de la Ciutadania. Polièdrica www.poliedrica.cat

 


 


 

_____________________________________________________________________