La innovació, la transformació digital de la cultura i l’economia creativa, entre les novetats bibliogràfiques


 

Novetats bibliogràfiques del Centre d'Informació i Documentació (CIDOC) del CERC que inclou una tria de les novetats editorials aparegudes al mercat durant els darrers mesos i incorporades al catàleg del Centre.

Recordeu que també podeu consultar totes les novetats a CERCLES, el catàleg del CIDOC.


 

Anuario AC/E 2022 de cultura digital. Focus: inteligencia artificial y creaciónAnuario AC/E 2022 de cultura digital [Recurs electrònic] : Focus: inteligencia artificial y creación

Madrid: Acción Cultural Española, 2022 - ISBN: 9788417265298.


La IA s’ha convertit, no solament en una ciència i una tecnologia, si no també en un autèntic fenomen cultural. L’anuari d’enguany s’estructura en dos grans blocs. En el primer professionals i especialistes del sector digital analitzen de manera transversal el mon de la cultura; en el Focus, s’identifiquen i defineixen casos de bones pràctiques de la IA aplicada a la creació artística.


 

________________________________________________________________________________________________________________________________


 

Nueva guía para la evaluación de las políticas culturales localesBrun, J., Cerviño, L., Ben, L., Muñiz, L., Pérez, M.ª Angeles, Muela, T.

Nueva guía para la evaluación de las políticas culturales locales [Recurs electrònic]

Madrid: Federación Española de Municipios y Provincias, 2022 - ISBN: 9788409414963.


Nova edició actualitzada de la guia que la FEMP va publicar l’any 2009. Els continguts recullen el context actual de l’Agenda 2030 i a la Nova Agenda Europea per a la Cultura, incloent dimensions actualment imprescindibles com la igualtat, la sostenibilitat o la connectivitat i les relacions en xarxa de tot el sistema cultural.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

Investigación y buenas prácticas en educación patrimonial entre la escuela y el museo : territorio, emociones y ciudadaníaCuenca, J.M.ª , Estepa, J. , Martín, M. (eds.)

Investigación y buenas prácticas en educación patrimonial entre la escuela y el museo : territorio, emociones y ciudadanía

Gijón: Trea, 2020 - ISBN: 9788418105999.


Aquest llibre és resultat de les investigacions dutes a terme en el marc del Projecte I+D+i Epitec. Durant els 28 capítols, es mostren les relacions escola/museu quan el patrimoni es converteix en l’objecte de l’ensenyament i l’aprenentatge. Alhora, s’investiga en les propostes didàctiques dutes a terme en els dos contexts,  el paper que tenen la intel·ligència territorial, les emocions i l’educació ciutadana.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

Creative industry 4.0 : towards a new globalized creative economyEscaith, H.

Creative industry 4.0 [Recurs electrònic] : towards a new globalized creative economy

Geneva: United Nations, 2022 - ISBN: 9789210012522.


Quina és la implicació de l’evolució tecnològica en l’economia creativa? Com afecta a la Indústria 4.0? Els anàlisis més conservadors estimen en un 3% la contribució de l’economia creativa al producte interior brut mundial. I s’espera que aquesta sigui major, per l’augment de la digitalització i les tecnologies avançades pròpies de la Indústria Creativa 4.0. Però, com afecta tot això al desenvolupament sostenible i inclusiu? I en especial, als països en vies de desenvolupament?


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

EL Valor de la culturaEscuela Superior de Música Reina Sofía; EY Insights

El Valor de la cultura [Recurs electrònic] : el papel de las artes escénicas y la música clásica en la economía de impacto

Madrid: Escuela Superior de Música Reina Sofía, 2022.


Informe realitzat conjuntament per la Escuela Superior de Música y la consultora EY on s’analitza com crear valor social a partir de diverses iniciatives culturals i com empreses i inversors poden participar-hi. Entre les conclusions, destaca que la cultura és una palanca de primer nivell que serveix per generar valor a llarg termini en els diferents àmbits de la societat; que reforça la cohesió social, i crea comunitats més lliures i inclusives. Aquest fet obre la porta a noves oportunitats i nous projectes en un context de capitalisme humanista.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

Curating in a time of ecological crisisFenner, F.

Curating in a time of ecological crisis : biennales as agents of change

London: Routledge, 2022 - ISBN: 9780367671921.


A través de diferents estudis de cas d’arreu del mon, l’autora exposa com les mostres d’art contemporani son un aparador on copsar l’esperit i les preocupacions de la societat de l’època, entre les que destaca la crisis ecològica i la nostra relació amb la natura. I revela com les biennals d’art poden promoure enfocaments nous i col·laboratius per viure d’una manera més sostenible en el planeta.


 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________


 

Manual dels governs a InstagramGeneralitat de Catalunya

Manual dels governs a Instagram [Recurs electrònic] : pautes per a institucions a partir de l’experiència del Govern de Catalunya

Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2022.
 

Com ha de gestionar una administració o institució el seu perfil d’Instagram? Com s’ha de relacionar amb la seva audiència? Com ha de ser el seu llenguatge? Basant-se en la seva experiència, la Generalitat de Catalunya ha elaborat aquest manual, que pretén servir de guia a totes les administracions que vulguin iniciar-se en aquesta xarxa social.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

Hernández Güell, M.

Impuls d'una estratègia de cultura digital als municipis [Recurs electrònic]

Barcelona: Diputació de Barcelona, 2022.
 

Publicació promoguda pel CERC amb el propòsit que els tècnics i els responsables de cultura hi trobin propostes, punts de vista i elements de reflexió per traduir a escala local les transformacions que comporta l’associació de la cultura amb el fenomen digital, tant en l’àmbit intern de funcionament de les organitzacions, com pel que fa als continguts i la relació amb la ciutadania.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

La transmission culturelle dans les musées de sociétéMeunier, A., Lafortune, J.M., Luckerhoff, J. (dirs.)

La Transmission culturelle dans les musées de société : contextes, approches et pratiques

Paris: La documentation Française; Direction de l'information légale et administrative, 2022 - ISBN: 9782111575035.


En el context present, quin paper han de tenir els museus per tal d’assegurar-se i reformular la funció de transmissors culturals? Aquest llibre pretén respondre a aquesta qüestió des de tres eixos. Un primer, on mostra les diferents estratègies museístiques, el funcionament de les exposicions i les diferents modalitats en que es presenta la mediació. Un segon, en el que qüestiona la transmissió cultural, especialment en el context escolar. I un tercer, on formula propostes des d’un pla conceptual, per a la transmissió cultural en els museus.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

The Culture fixOECD

The Culture fix [Recurs electrònic] : creative people, places and industries

Paris: OECD, 2022 - ISBN: 9789264923669.


Les indústries culturals son una important font d’ingressos i d’ocupació, i alhora tenen un impacte social significatiu en àmbits que van des de la salut o el benestar social fins a la promoció de la inclusió social. L’informe descriu aquestes tendències internacionals amb noves dades. Analitza com aquest sector contribueix al creixement econòmic i a la inclusió, considerant l’impacte que ha tingut la crisi originada pel COVID-19. I proposa com capitalitzar el rol del sector dins les estratègies de recuperació tant nacionals com locals.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

Managing cultural festivalsSalvador, E., Pedersen, J. (eds.)

Managing cultural festivals : tradition and innovation in Europe

Abingdon: Routledge, 2022 - ISBN: 9780367649623.


Una de les conseqüències de la COVID-19 ha estat la situació de feblesa en què han quedat els festivals culturals. Aquest llibre fa un anàlisi comparatiu de diferents festivals culturals a Europa i ho fa des de tres vessants. Una primera on repassa els desafiaments en la seva gestió i organització; tradició vs innovació. Una segona on exposa els reptes que comporta l’Era Digital. I finalment, una tercera on mostra l’impacte dels festivals culturals a nivell local i regional.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

Imagination and participation: next steps in public library architectureSternheim, J., Bruijnzeels, R.

Imagination and participation : next steps in public library architecture

Rotterdam: Nai010, 2021 - ISBN: 9789462086623.


Com pot la biblioteca pública complir la seva funció social en una societat individualitzada i fragmentada com la nostra? I com s'adapta la biblioteca a l'espai públic urbà, on dominen el comerç i el consum? Això requereix d’una arquitectura innovadora i molta imaginació. En aquest llibre, dos bibliotecaris mitjançant converses amb experts i arquitectes que han dissenyat recentment biblioteques públiques, analitzen els canvis més importants en els rols de les biblioteques i albiren una nova perspectiva de biblioteca pública així com de la seva arquitectura.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 Podeu demanar més informació i/o consulta bibliogràfica a través del correu electrònic cidoc@diba.cat ó el Servei de consulta bibliogràfica en línia.

Consulta presencial del fons documental del CIDOC. Obrim de dilluns a divendres, de 10h a 14h, amb cita prèvia.  

Pots reservar els documents que vulguis consultar a sala o treure en préstec completant el formulari