Projectes de cooperació cultural europea 2022. CREA-CULT-2022-COOP

    
     


El Programa Europa Creativa reuneix accions de suport als sectors culturals i creatius europeus. Aquesta convocatòria d'ajuts als projectes de cooperació dona suport a projectes que impliquin una gran diversitat d’actors actius en diferents sectors culturals i creatius. 

L'acció està ancorada en el marc polític de la secció Cultura del programa Europa Creativa i les seves qüestions transversals (inclusió, reducció de l'impacte ambiental i igualtat de gènere). Els projectes de cooperació europea també estan dissenyats per contribuir a la implementació d'iniciatives polítiques emergents de la UE, com ara la Nova Bauhaus Europea. 
 

Els projectes de cooperació europea són projectes transnacionals que impliquen organitzacions culturals i creatives de diferents països que participen en el programa. La convocatòria dona a les organitzacions culturals de totes les mides la possibilitat de coproduir, cooperar, experimentar, innovar, ser mòbils i aprendre els uns dels altres. L’acció té com a objectiu millorar l’accés a la cultura i a les obres creatives europees i promoure la innovació i la creativitat.
 

Els projectes poden abastar un o més sectors culturals i creatius i poden ser interdisciplinaris.
 

Aquesta convocatòria d’acció de suport a projectes de cooperació europea té com a objectiu enfortir la creació i circulació transnacional d'obres i artistes europeus i fomentar els talents, innovar, prosperar i generar llocs de treball i creixement.
 

Les propostes hauran d'abordar almenys una (i no més de dues) de les prioritats següents:
 

 • Públic: augmentar l'accés cultural i la participació a la cultura, així com el compromís i el desenvolupament de l'audiència, tant presencial com digitalment.
   

 • Inclusió social: per promoure la resiliència social i millorar la inclusió social a través de la cultura, en particular per a les persones amb discapacitat, les persones que pertanyen a minories i les persones que pertanyen a grups socialment marginats, així com el diàleg intercultural.
   

 • Sostenibilitat: contribuir al Tracte Verd Europeu i  i la Nova Bauhaus Europea, per co-crear, adoptar i difondre pràctiques més respectuoses amb el medi ambient, així com conscienciar sobre el desenvolupament sostenible mitjançant activitats culturals. 
   

 • Noves tecnologies: ajudar els sectors culturals i creatius europeus a aprofitar plenament les noves tecnologies per millorar la seva competitivitat, així com per accelerar la seva transició digital com a resposta a la crisi del COVID-19
   

 • Dimensió internacional: construir la capacitat dins dels sectors culturals i creatius europeus, incloses les organitzacions de base i les microorganitzacions, per ser actius en l'àmbit internacional, a Europa i més enllà.
   

Per a l'any 2022, s'han identificat activitats de creació de capacitat (com ara activitats de formació, treball en xarxa o accés al mercat, i ajudar els sectors a ser més resilients) per als sectors següents: música, llibre i edició, arquitectura, patrimoni cultural, moda i disseny, turisme cultural sostenible. 
 

El finançament està disponible per a tres tipus de projectes :
 

 • Categoria 1 - Projectes de petita escala

Mínim 3 països elegibles diferents.

L'import màxim de la subvenció de la UE és de 200.000 euros per projecte. 
 

 • Categoria 2 - Projectes d'escala mitjana

Mínim 5 països elegibles diferents.

L'import màxim de la subvenció de la UE és de 1M d’euros per projecte.
  

 • Categoria 3 - Projectes de gran escala:

Mínim de 10 països elegibles diferents.

L'import màxim de la subvenció de la UE és de 2M d’euros per projecte. 


 

Són elegibles les organitzacions (públiques o privades) establertes en un dels països participants al Programa d’Europa Creativa. 
 
 

Pressupost: 68,6M € (finançament fins el 60% en projectes a gran escala, i fins el 80% en projectes a petita escala)

Data límit: 31/03/2022 


 
 
 

Per saber-ne més
 

CREA-CULT-2022-COOP-1

CREA-CULT-2022-COOP-2

CREA-CULT-2022-COOP-3 

Text de la convocatòria

Pla de Treball Europa Creativa
 
  

Internacional Diba
 

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona

 

___________________________________________________________________________