Explorar la participació cultural. Formes, causes i impactes

L’Observatori Basc de la Cultura va presentar el proppassat desembre de 2020 un informe sobre la participació cultural al País Basc. A banda de tenir en compte les causes de la participació, com s’ha fet habitualment en treballs d’aquest tipus, l’Observatori construeix un enfocament propi que també es focalitza en els impactes de la cultura en termes de satisfacció amb la vida, cohesió social i tolerància social. Així doncs, l’estudi no busca tant descriure els hàbits culturals de la població sinó trobar els seus factors explicatius a través d’aquesta doble mirada centrada tant en les causes com en els impactes de la participació cultural.

D’acord amb la literatura existent i de la mateixa manera que es va considerar mesos enrere a l’'Enquesta de participació i necessitats culturals de Barcelona' sobre la qual vam escriure a Interacció, l’Observatori és del parer que la participació cultural va més enllà de les activitats tradicionalment considerades culturals. Tant és així que aquest és, en paraules dels mateixos autors, un estudi de caràcter exploratori amb un focus ampliat que contempla:

  • La participació receptiva (consum i pràctica passiva, com a espectadors, de les activitats culturals)
  • La participació activa (realització en primera persona, com a creadors o transmissors de cultura, de les activitats culturals)
  • La dimensió analògica o física
  • La dimensió digital
     

maneres que tenen les persones de participar en cultura

Maneres que tenen les persones de participar en cultura  (Participación, 2020, p. 8)


 

Una de les principals apreciacions que fa l’estudi en aquest sentit és que, amb aquesta mirada ampliada, tan sols el 0,1% de la població està totalment exclosa de la participació cultural. D’altra banda, es demostra que malgrat la importància de tenir en compte factors econòmics i educatius, també tenen especial rellevància les variables psicològiques i aspectes com l’edat, el sexe, l’origen o el lloc de residència.

Aquest treball permet entendre millor el fenomen de la participació cultural tot traçant un camí per millorar la seva investigació, i convida als lectors a repensar les polítiques culturals pel que fa a les barreres i a l’equitat de la participació cultural.

 

 
 

_____________________________________________________________________________

Descàrrega de text complet:

Participación cultural en Euskal Herria: modos, causas e impactos. (2020). Kulturaren Euskal Behatokia. https://bit.ly/3q7F1Ms

_____________________________________________________________________________