Tendències en els hàbits culturals digitals i claus per a un futur digital de la cultura


Kulturaren Euskal Behatokia (Observatori Basc de la Cultura)
 

Que la Covid-19 ha suposat una acceleració en les dinàmiques de digitalització i canvi tecnològic en el món cultural no és cap notícia a aquestes alçades de la pandèmia. Però ens hem parat a pensar quin serà el seu vertader impacte en la transformació digital des de la perspectiva dels públics i hàbits culturals de la població?

Tot i el període d’incertesa què vivim, davant una pandèmia que encara no ha permès estabilitzar la situació i els comportaments quotidians, l’Observatori Basc de la Cultura intenta abocar una mica de llum sobre aquest assumpte amb la publicació “Hábitos culturales digitales: tendencias y claves”, mitjançant la qual avança certes previsions i aspectes clau en aquest escenari, basant-se tant en dades anteriors al confinament, com durant les primeres onades de la Covid, que permeten apuntar a les claus del futur digital en la cultura.
 
 

Impacte en l’activitat prevista degut a la Covid-19 (%)

Impacte en l’activitat prevista a causa de la Covid-19 (%)
 
 

L’informe dedica el seu bloc més extens a l’anàlisi dels hàbits culturals digitals previs a la pandèmia i a com el confinament ha servit de laboratori de proves, provocant que les pràctiques a distància i des de la llar hagin guanyat una centralitat no experimentada mai abans. L’estudi apunta que, tot i que les necessitats culturals que cobreixen són diferents de les de les experiències en viu i comunitàries, continuaran sent un element central de la participació cultural.

Quant a les desigualtats en l’àmbit digital, l’observatori considera clau la seva redefinició, més enllà de la bretxa digital, incorporant en la reflexió les competències o capacitats digitals dels professionals i els factors socials enfront dels digitals o tecnològics.

En aquesta línia, s’apunta que una quantitat significativa de persones ha experimentat noves pràctiques des del confinament (inclús revalorant-les com a béns de primera necessitat) i els agents culturals han desenvolupat capacitats i interessos pels mitjans digitals. L’accés digital a continguts audiovisuals, musicals i literaris es troba ara en un estadi més avançat respecte a la resta de l’oferta (com ara, les arts escèniques), provocant la reconfiguració de la distribució, comercialització i exhibició.

La publicació es fa també ressò dels canvis que ha suposat la consolidació del client digital, més enllà dels canals de venda, en el tipus de producte o servei consumit. El pagament per serveis d'accés, i no per l'adquisició, ha alterat la dinàmica de consum en sectors com la música, l'audiovisual, el llibre o la premsa. És per això que, des de la visió del comerç electrònic en cultura, cal diferenciar entre la compra de productes físics i la subscripció a serveis de descàrrega o streaming.
 
 

Incidència de la compra digital de productes de suports culturals físics en períodes de confinament

Incidència de la compra digital de productes de suports culturals físics en períodes de confinament
 
 

Els resultats de l’estudi indiquen que la Covid-19 ha consolidat l’streaming de música i vídeo, una de les pràctiques més destacades entre els usuaris d’Internet abans del confinament i que es trobava en un moment d’ampliació de l’oferta amb noves plataformes.

En aquest context, l’informe denuncia la tendència existent a entendre la participació cultural en l’àmbit digital com a un fenomen secundari, devaluant certes activitats i vinculant-les a l’oci i l’entreteniment. Es detecta que, més enllà d’aquesta visió subjectiva dels agents culturals i l’administració pública, això afecta uns públics que no consideren estar realitzant pràctiques culturals, tot i estar fent una activitat vinculada al valor i expressió artística i cultural.

Aquesta anàlisi és el punt de partida amb què es basa l’observatori per establir les claus de l’escenari de futur digital per a la cultura, que implicarien una millor comprensió del medi digital en contra de la resistència que ha caracteritzat als agents culturals, una transformació planificada i controlada, adient amb les seves possibilitats, o la implementació d’estratègies de suport públic a la digitalització.
 
 

Podeu consultar i descarregar-vos l’informe:
 

Observatorio Vasco de la Cultura. (2021). Hábitos culturales digitales: tendencias y claves.  kultura.ejgv.euskadi.eus

   


 


 

_____________________________________________________________________