Catalunya 2022: la cultura, clau per reactivar el país


Generalitat de Catalunya
 

La crisi sanitària ha evidenciat i agreujat una sèrie de problemes estructurals arreu del món i Catalunya no ha sigut una excepció. El Grup de Treball Catalunya 2022, creat a petició del Govern de la Generalitat i format per una trentena d’experts en diversos àmbits, ha treballat al llarg d’un any per elaborar una norantena de propostes adreçades a transformar el país.

Aquesta agenda, coordinada per l'historiador i especialista en transformació digital Genís Roca i la doctora en ciències polítiques i nova consellera d’Acció Exterior Victòria Alsina, ha estat pensada de forma que sigui assumible amb els recursos actuals dels quals disposa la Generalitat i, per tant, compta amb propostes que serien iniciables a curt termini, durant el primer any de la legislatura.

Les propostes recollides s’organitzen al voltant de dotze objectius agrupats en tres àmbits: una societat justa, apoderada i capaç; una economia competitiva basada en el talent i la innovació, i un sector públic reformat, àgil i tractor.
 
 

Museu Nacional d’Art de Catalunya. museunacional.cat

Museu Nacional d’Art de Catalunya. museunacional.cat
 
 

Potser cal celebrar que aquest full de ruta obre amb dos ambiciosos objectius que fan referència explícita a la cultura i l’educació. El primer, ‘impulsar l’accés i la participació en la cultura tot innovant en continguts, formats i canals de distribució’, es desplega en nou accions específiques que reflecteixen algunes de les reclamacions més demandades pel sector durant els darrers anys:
 

ACCIÓ 1.1. Augmentar i reenfocar la inversió en cultura cap a la participació per garantir l’equitat en l’accés i garantir la igualtat d’oportunitats de capacitació desenvolupament personal.

La inversió per càpita en cultura a Catalunya se situa actualment en 124 € per persona, per atènyer un volum similar a la mitjana europea (210 €/persona) s’apunta a una coordinació de les polítiques i els pressupostos entre la Generalitat, les diputacions i els ens locals.
  

ACCIÓ 1.2. Aprovar l’estatut de l’artista per tal d’assolir les garanties econòmiques i laborals a què tenen dret com a treballadors culturals

Recull la reclamació històrica del sector per establir un marc legal que asseguri les condicions necessàries per al desenvolupament de l’activitat artística i cultural.
 

ACCIÓ 1.3. Promoure i desenvolupar els usos del català a internet, dotant-nos d’infraestructures digitals culturals

Se centra en l’actualització de les eines existents per consolidar i desenvolupar l’ús de la llengua i dotar el país d’infraestructures digitals culturals i mecanismes de diplomàcia tecnològica.
 

ACCIÓ 1.4. Afrontar els reptes del sector audiovisual i digital a Catalunya, refundant els mitjans de comunicació per tal que esdevinguin un motor d’innovació en continguts, formats i canals de distribució

Es reclama una millor governança, finançament, transparència i eficiència en els mitjans públics i col·laboració publicoprivada per desenvolupar el sector audiovisual.
 

ACCIÓ 1.5. Coordinació dels espais de cultura de proximitat per afavorir l’intercanvi i aprenentatge compartit

Innovació oberta, nous espais relacionals, participació i actualització del Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya (PECCat) amb la vista posada en 2030 i les necessitats postcovid són algunes de les potes incloses en aquest apartat.
 

ACCIÓ 1.6. Dotar les grans infraestructures culturals de Catalunya de la planificació, el finançament, la coordinació d’activitat i la projecció internacional conjunta que necessiten

Es pretén superar la manca d’estabilitat pressupostària i les estructures excessivament burocratitzades dels grans equipaments culturals, així com reconèixer aquestes infraestructures com a centres de recerca formal i artística.
 

ACCIÓ 1.7. Incorporar l’educació artística als centres d’aprenentatge

S’entén que els aprenentatges humanistes i artístics han de fer part de les hores lectives per garantir-ne l’accés universal a la pràctica artística.
 

ACCIÓ 1.8. Fomentar la lectura com a mecanisme de desenvolupament competencial i pensament crític al llarg de la vida

Compren la implementació del recentment aprovat pla lector a Catalunya, vigent fins al 2030.
 

ACCIÓ 1.9. Repensar el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts


Reclama que el CoNCA esdevingui un òrgan independent de l’administració, amb una autoritat basada en el reconeixement dels seus membres i de la seva elecció, i que asseguri la coordinació entre totes les administracions i iniciatives socials i empresarials.
 
 

Seu de Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. ccma.cat

Seu de Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. ccma.cat
 
 

A banda d’aquestes accions, la cultura està present a altres propostes que reivindiquen la protecció del patrimoni fent servir els ingressos per la ‘taxa turística’ o fomentar la ciència oberta estenent repositoris de dades públiques i de recerca.

 
 
     
 

Podeu consultar i descarregar-vos el document:
 

Catalunya 2022: Reset. Crida per reactivar el país. (2021). Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya  presidencia.gencat.cat

 


 


 

_____________________________________________________________________