Educació 360: més enllà del temps lectiu


Fundació Bofill | Anna Forés, Artur Parcerisa

En la societat actual, garantir l’equitat en les oportunitats formatives d’infants i adolescents per avançar contra la desigualtat social va més enllà de l’accés a l’escola. Tot i l’àmplia i diversa oferta educativa complementària al temps lectiu escolar existent a Catalunya, la informació disponible per accedir a aquestes activitats extraescolars o d’esplai és molt parcial.

Partint d’aquesta premissa, l’Aliança Educació 360, iniciativa impulsada per la Fundació Bofill, la Diputació de Barcelona i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, ha publicat l’estudi “Educació 360: més enllà del temps lectiu: una aproximació a les dades de participació i als agents de l’ecosistema educatiu” que extreu conclusions, defineix reptes i formula recomanacions de millora partint d’una anàlisi de l’ecosistema educatiu català i de les dades de participació d’infants i adolescents.
 
 

Mirada en detall i en conjunt de l’Educació 360

Mirada en detall i en conjunt de l’Educació 360
 
 

Aquesta publicació compta amb una desena d’articles signats per diversos experts en educació que exploren les oportunitats educatives lligades a les activitats de lleure, al sector de l’esport com a actor educatiu, al rol dels ateneus i del tercer sector cultural, a l’ensenyament d’idiomes o el potencial educatiu de les associacions de famílies, i aporten conclusions i recomanacions adreçades a superar les desigualtats identificades.

A més, l’informe fa èmfasi en la rellevància de les dades i indicadors per observar i mesurar adequadament l’Educació 360, tema per al qual dedica un capítol complet, que analitza el potencial i les limitacions de les dades disponibles actualment i fa propostes per avançar cap a un millor sistema d’indicadors. Com a punt de partida, s’identifiquen set dimensions fonamentals que es desgranen al llarg de l’article: oportunitats educatives en el temps lectiu i en temps no lectiu, connexió d’aprenentatges, participació, personalització de l’aprenentatge, cura i benestar i equitat.
 
 

Indicadors d’equitat segons la informació de les famílies

Indicadors d’equitat segons la informació de les famílies
 
 

Les conclusions de l’estudi apunten cap a una desigualtat i falta d’equitat en l’accés i participació en les activitats complementàries al temps lectiu escolar, que es veuen agreujades per les barreres d’accés marcades pel seu cost econòmic i el nivell cultural de les famílies. Sobre aquesta qüestió, s’afirma que cal millorar les relacions dels centres escolars amb les altres entitats educatives.

Tot i la riquesa en l’oferta educativa, els directors de la publicació indiquen que cal fer més estudis que proporcionin noves dades per unificar una informació que és avui molt atomitzada, així com lideratge, treball en xarxa i polítiques proactives que afavoreixin l’equitat. D’altra banda, la pandèmia ha suposat greus dificultats en matèria d’accés a aquestes oportunitats formatives, sobretot quan s’ha optat pel model no presencial, i ha evidenciat la manca de suport material i d’acompanyament.


 

Podeu consultar i descarregar-vos el document:
 

Forés, A. (dir.), Parcerisa, A. (dir.). (2021). Educació 360: més enllà del temps lectiu. Una aproximació a les dades de participació i als agents de l’ecosistema educatiu. Fundació Jaume Bofill. https://bit.ly/3vmqoqC


 


 

_____________________________________________________________________


 


 
 


 

1 comentari

Interacció

L’escola encara…: la necessitat de tenir-ne cura
 

Com deia el professor Tedesco, el sentit de l’educació del segle XXI hauria de ser la formació de persones que s’adherissin a la justícia social a través d’una voluntat de solidaritzar-se amb altres persones que pateixen i amb la cura del planeta. L’escola és l’espai on aquest compromís personal i col·lectiu es pot formar.
 

Article de Ester Bonal, directora de Xamfrà, i publicat a El Diari de l'Educació el 21 de desembre de 2021. Si vols llegir l’article sencer clica aquí 
 

"Benvolguts representants polítics: necessitem que treballin de valent per aconseguir crear un marc estructural que asseguri el ple desenvolupament de projectes de cultura i educació, dotat dels recursos necessaris, que garanteixi les condicions per poder créixer com a professionals responsables de la important tasca d’educar des de la igualtat d’oportunitats, als infants i joves del nostre país, per tal de formar persones compromeses i adherides a la justícia social. Vostès facin aquest marc, que és la seva responsabilitat, i confiïn que nosaltres assumirem la nostra."

 


 

 
 Bona lectura