Fomentar l’educació creativa en secundària, clau per al benestar de l’alumnat i el futur de la indústria


Creative Industries Policy and Evidence CentreArts Council England
 

Un recent estudi, en el qual han participat més de 7000 professors de secundària del Regne Unit, afirma que l’educació creativa afavoreix el benestar dels joves i que els professors d’assignatures creatives preparen millor l’alumnat per a una futura ocupació laboral.

L’objectiu de l’informe "Enhancing Creative Education”, publicat pel Creative Industries Policy and Evidence Centre (PEC) i l’Arts Council England, és comprendre com l’educació creativa als centres de secundària tracta de satisfer les necessitats de competències de les indústries creatives. El PEC forma part del programa de clústers d’indústries creatives del Regne Unit.

L’estudi conclou que, amb els recursos adients, comptar amb la participació de talents de la indústria cultural en els processos educatius és crucial per garantir que el sector continuï innovant i creixent en el futur. Amb la intenció de demostrar aquesta relació amb la realitat laboral dels sectors creatius, en la seva confecció s’ha comptat amb els resultats d’investigacions – entrevistes d’estudis de cas i enquestes al professorat – elaborades per l’Institute for Employment Studies.

 

Interació El Saturday Club és un complet programa d’activitats (arts, disseny, tecnologia, escriptura, ciències, etc.) destinat a joves de totes les capacitats | saturday-club.org

El Saturday Club és un complet programa d’activitats (arts, disseny, tecnologia, escriptura, ciències, etc.) destinat a joves de totes les capacitats | saturday-club.org

 

Després d’una introducció sobre la metodologia i el context, el segon bloc de l’informe analitza l’èxit que té en l’estudiantat el fet d’incloure activitats creatives de forma transversal en els plans d’estudi. Tot seguit, s’endinsa en les estratègies concretes que s’han dut a terme per comptar amb la participació activa dels professionals del sector.

Xerrades de professionals als centres escolars, col·laboració amb centres culturals, participació de l’alumnat en concursos i premis, organització de clubs extraescolars o la incorporació de representats de la indústria als consells escolars, són algunes de les respostes més comunes recollides a l’enquesta.  L’estudi revela, a més, que dos terços dels professors de secundària d’assignatures relacionades amb les arts, el disseny o la tecnologia han organitzat alguna d’aquestes activitats.

 

Interacció Activitats relacionades amb la participació activa de la indústria cultural

Activitats relacionades amb la participació activa de la indústria cultural

 

El tercer bloc està dedicat als reptes que la pandèmia va suposar per a l’ensenyament en general i, en particular, als seus efectes en les assignatures creatives, afectades per l’anul·lació de les activitats pràctiques o la restricció de visites de camp. D’altra banda, els autors recorden que el jovent ha sigut un dels segments de població més afectats en aquest període en relació amb la salut mental.

En aquest context, l’informe afirma que el 93% dels estudiants britànics entre 16 i 18 anys consideren que l’educació creativa – aquella que fomenta l’autoexpressió, el treball en equip i l’empatia – repercuteix positivament en la seva salut mental i el benestar. 

Podeu consultar i descarregar-vos l’informe:
 

Williams J, Pollard E, Cook J, Byford M. (2022). Enhancing creative education. Creative Industries Policy and Evidence Centre. pec.ac.uk


 


 

_____________________________________________________________________