La cultura de sales de música i la seva repercussió en el jovent


Fundación Alternativas | E. Rosillo
 

La crisi sanitària ha fet desaparèixer no pocs espais de música en directe, incapaços de fer front a la incertesa d’un escenari inesperat i a unes mesures per detenir l’expansió del virus que han dificultat el manteniment de l’activitat. Això ve a afegir-se a una dinàmica, durant la darrera dècada, caracteritzada per una reducció generalitzada del nombre de sales de concerts, sobretot aquelles amb un aforament petit o mitjà, en part deguda a un canvi de prioritats entre el jovent.

El document que analitzem, “La cultura de salas y su repercusión en la juventud”, elaborat durant els primers mesos de la pandèmia – amb la consegüent successió de modificacions en la regulació dels espais d’oci nocturn – se submergeix en l’anomenada ‘cultura de sales’, que va més enllà de la seva funció cultural per esdevenir un espai de trobada i intercanvi social, especialment en els espais de cultura underground, segons apunta l’autora.

L’objectiu principal de l’estudi, iniciat breument abans de la irrupció de les mesures per fer front a la Covid-19, pretenia analitzar com la cultura de sales entre el jovent havia perdut cada vegada més presència en les ciutats europees. L’arribada de la pandèmia, però, va modificar la perspectiva del document, per centrar-se en les seves conseqüències al panorama estatal.

D’una banda, s’hi ofereix una definició de la cultura de sales i fa un repàs en la història de les sales de concerts des de la fi del franquisme fins als nostres dies; de l’altra, després d’establir les circumstàncies que travessaven aquests espais abans de la pandèmia, condicionats per una sobrerregulació, aprofundeix en les mesures preses durant la crisi, que han debilitat un sector que es trobava en davallada.
 
 

Wolfgang Pexels

Wolfgang | Pexels
 
 

Davant d’aquesta fotografia, Rosillo conclou amb possibles mesures que podrien salvar la fallida del sector davant d’una crisi que ha sigut especialment virulenta amb la cultura nocturna i que ha tingut conseqüències directes en les condicions dels músics i d’altres professionals del sector.

Per arribar a aquestes conclusions, s’ha fet servir una metodologia que inclou fonts acadèmiques i documentals, testimonis de professionals del sector i grups de discussió, que s’afegeixen a un estudi previ realitzat per recopilar les condicions de les sales de concerts i la seva activitat, centrat en la ciutat de Madrid.


 
 


 

Podeu consultar i descarregar-vos el document:

     

La cultura de salas y su repercusión en la juventud: Causas y efectos de su colapso durante la crisis del coronavirus en España

Rosillo, E. (2020). La cultura de salas y su repercusión en la juventud. Fundación Alternativas https://www.fundacionalternativas.org 


_______________________________________________________________________