La participació cultural, també el seu fracàs


 Projectes, espais i èxits i fracassos de la participació cultural i la seva comunicació. Us presentem dues eines per poder millorar la participació cultural. D'una banda, un dels documents, proposa analitzar allò que no ha funcionat en projectes i espais de participació per així poder millorar i d'altra banda, la guia de la Diputació de Barcelona, proposa estratègies per poder comunicar millor els projectes de participació ciutadana al nostre municipi.


Històries de participació cultural d'èxit, història del fracàs
 

Com es podrien millorar les polítiques, els projectes i les pràctiques de participació cultural mitjançant el reconeixement d’aquelles situacions que han fracassat en el passat, és el tema principal d’aquest número especial de ‘Conjunctions’. Intenta desafiar les narratives existents d’èxit, oferint narratives alternatives que consideren el fracàs des de diferents perspectives i en diferents punts del disseny i la implementació de polítiques i projectes de participació cultural. D’aquesta manera, fa visible fins a quin punt coexisteixen els èxits i els fracassos i en definitiva, la riquesa del coneixement que deriva de considerar tots dos aspectes. 

Aquesta guia doncs, suggereix un canvi en la cultura d’avaluació de l’èxit i aposta per reflexionar críticament sobre el fracàs, ja que sinó es dóna lloc a polítiques i projectes de participació cultural que repliquen fracassos passats i que a més mantenen un statu quo. 

Proposa una reflexió crítica amb el potencial de facilitar un aprenentatge més ampli per a aquells que poden exercir més poder al sector cultural i d’aquesta manera permetre reconèixer quin és l’abast del canvi estructural que requereix el suport a la participació cultural.
 Guia de comunicació per a projectes de participació ciutadana
 

Comunicar per participar i participar comunicant, son dos valors que tota administració local hauria de potenciar. Aquesta publicació té per objectiu recollir les principals característiques d’un pla de comunicació per a projectes de participació ciutadana i algunes eines que ens permeten portar-lo a la pràctica.

El pla de comunicació d’una experiència participativa (ja sigui un procés o un espai estable de participació) dona coherència a les diferents accions comunicatives, permet fixar prioritats, organitza la feina i ajuda a aconseguir les fites que ens hem proposat. Però tot pla, i si és de comunicació també, ha de ser flexible, en particular en l’àmbit de la participació, on la resposta de la ciutadania és especialment determinant.

Els objectius principals del document és indagar en el públic destinatari, la comunicacio participativa, els continguts del que es vol comunicar, per quins canals, quines eines s’utilitzen per fer-ho o com dissenyar la campanya comunicativa i la seva organització cronològica.


 

Cita dels documents:


 __________________________________________________________________________________________________________________________________


Castellà Josa, C., Costa, C.,  i  Martínez, I. (2020). Guia de comunicació per a projectes de participació ciutadana. Diputació de Barcelona.

Jancovich, L., i Stevenson, D. (Eds). (2020). Failures in Cultural Participation. Conjunctions. Transdisciplinary Journal of Cultural Participation, 7 (2). https://www.conjunctions-tjcp.com//issue/view/8832
 

________________________________________________________________________________________________________________________________


 

******