El futur digital d'Europa

Un informe sobre la digitalització a Europa, de les institucions al treball.

 

La digitalització comporta la introducció de canvis radicals als que Europa ha d'adaptar-se amb rapidesa per assegurar la seva competitivitat en un entorn econòmic cada vegada més global, la seva rellevància en la política internacional i per mantenir-se com la regió líder en el reconeixement dels drets polítics i socials dels seus ciutadans.

La disponibilitat de serveis digitals de qualitat ha estat decisiva per desenvolupar activitats de forma no presencial durant el confinament provocat per la COVID-19, i s'ha posat en evidència que és possible realitzar-ne moltes de forma més eficient i sostenible, per la qual cosa ens trobem davant una oportunitat històrica per promoure l'evolució cap a una nova normalitat més digital. Els plans per superar la crisi han de facilitar l'avanç cap a nous models de desenvolupament que utilitzin tot el potencial de les tecnologies digitals i facilitin el lideratge d'Europa en el context internacional.

 

En aquest informe s'estudia com està progressant la digitalització a Europa; primer s'analitza com s'està afrontant el repte de la digitalització des de les institucions polítiques i les mesures que està adoptant la Comissió Europea per situar a Europa a l'avantguarda de la digitalització; més endavant, s'aborda la problemàtica de el sector industrial i de mercat de treball; i s'acaba amb una anàlisi de la normativa reguladora i la proposta d'un nou paradigma per al sector digital.

   
PÉREZ MARTÍNEZ, Jorge E. ; HERNÁNDEZ-GIL GÓMEZ, José Félix ; ARTEAGA MARTÍN, Félix ; MARTÍN NÚÑEZ, José Luis.  El futuro digital de Europa. Madrid: Fundació Telefónica i Taurus, 2020.