Balanç de trenta anys de polítiques culturals a Espanya

Joaquim Rius-Ulldemolins, Juan Arturo Rubio Arostegui (eds.) | PUV Universitat de València

Elaborat amb la participació d’investigadors i experts reconeguts en el sector de les polítiques i gestió culturals, aquest volum té per missió elaborar una anàlisi crítica de la política cultural del global del territori estatal espanyol tot fent-ne balanç dels més de trenta anys d’existència.

Estructurat en quatre grans blocs, la radiografia que elabora aquest estudi permet captar les tendències i característiques principals que defineixen el sistema de polítiques culturals en el seu conjunt i diagnosticar les virtuts, febleses i reptes de futur. En aquest sentit:

Al primer bloc, "Los agentes y el sistema de la política cultural", s’elabora l’anàlisi de la política cultural com a sistema estructurat d’interaccions entre agents de diversos tipus i dimensions per tal de comprendre les estratègies i reptes del sector cultural, caracteritzat per la complexitat d’actors que hi participen i els elements simbòlics que el conformen.

A "Participación, equipamientos e industrias culturales y política cultural" s’elabora una aproximació a les diferents dimensions de la política cultural: des del foment de la difusió i participació cultural a festivals artístics i la cultura festiva (dimensions menystingudes fins fa no gaire i que avui dia tenen un impacte en la participació i el desenvolupament culturals), així com les polítiques relacionades amb les indústries culturals o els mitjans de comunicació.

"Ejes transversales y marco regulativo de la política cultural" posa especial atenció a aspectes transversals fonamentals per comprendre el sistema cultural actual com ara el turisme, l’educació artística, així com les ciutats creatives com a element de desenvolupament local i el seu impacte en la política cultural.

Per últim, "Marco político, contexto internacional y política cultural" analitza les interaccions entre l’esfera política, mediàtica i intel·lectual i les polítiques culturals, així com l’acció cultural exterior i la seva comparativa amb el context internacional

El context actual que viu la política cultural al territori, tocat per la crisi (l’econòmica global i l’endèmica del sector), ha propiciat que l’estudi crític elaborat amb «Treinta años de políticas culturales en España. Participación cultural, gobernanza territorial e industrias culturales» sigui quelcom ajustat i reflexiu; amb una relectura dels possibles efectes perversos de l’acció cultural pública, la generació de reflexions i propostes sobre cap on ha d’orientar-se la política cultural i, en definitiva, la necessària reformulació que aquestes demanen de cara al futur més immediat.


 

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris