"El Pla ha facilitat empoderar als agents que treballen en l’àmbit de l’educació i la cultura de Centelles"


Entrevista a Anna Chávez (regidora de Cultura) i Víctor López (regidor d’Educació) de l’Ajuntament de Centelles amb motiu de la finalització del treball "Implementació del Pla estratègic d'Educació + Cultura de Centelles”".

Des de fa uns anys, són moltes les veus que apunten que cal aprofundir en les relacions entre els àmbits de l’educació i la cultura, ampliant, millorant i sistematitzant les interseccions entre aquests dos espais.

L’any 2018 es va impulsar la realització del Pla Estratègic d'Educació + Cultura 2019-2022 de Centelles,  amb  el treball conjunt de les regidories de Cultura i Educació de l’Ajuntament de Centelles, el Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) i  la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona sota la coordinació estratègica de la Gemma Carbó.  Va ser un procés innovador d’integració de dos àmbits de política pública estretament relacionats però que en la major part de municipis es planifiquen de forma aïllada.
 

D’on va sorgir la voluntat de vincular els àmbits de cultura i educació? Com valoreu des de l’inici de l’elaboració del Pla Estratègic la col·laboració d’aquestes dues àrees, amb el necessari treball de transversalitat?  
 

Anna Chávez: En el moment en què es va iniciar el projecte jo no era regidora però es va impulsar amb la proposta de treballar transversalment. Ve d’una proposta molt concreta del David Camps, el tècnic de Cultura. Tenim la sort, i això és important, que el mateix tècnic de Cultura ho és també d’Educació, i això ha agilitzat molt el projecte. També hi ha ajudat que jo havia estat vuit anys regidora d’Educació. Sempre que es vulguin abordar aquests dos àmbits, és molt necessària la coordinació entre les dues àrees, si no fos així, crec que no l’estaríem desenvolupant amb tanta tranquil·litat com ho estem fent ara, si tècnicament i políticament no fóssim coneixedors del que es fa a l’altra àrea i hi hagués una bona relació. Abans de començar un Pla d’aquestes característiques, s’ha de demanar que la transversalitat sigui real, i això pot ser més complicat en municipis grans

Víctor López: En aquell moment, jo tampoc estava a l’ajuntament, però sí que tinc clar que la visió va ser encertada. Personalment, crec que l’educació, sense la cultura, no es pot contemplar. Quan jo vaig arribar a l’ajuntament i em vaig trobar aquest Pla li vaig donar un valor importantíssim, perquè és allò que diem de vegades: per educar un alumne fa falta tota una tribu, i la tribu d’un municipi no deixen de ser les seves associacions, i la majoria d’elles són culturals. Quan un ajuntament impulsa un Pla Educatiu, moltes vegades hi falta un vincle amb altres sectors, perquè jo no puc plantejar-me grans objectius si no tinc la col·laboració d’altres sectors, perquè serà molt difícil portar-los a terme. Quan es vinculen dues regidories com aquestes, surten propostes molt més treballades i realitzables, perquè hi participa la gent amb la qual ho has d’aconseguir. Per tant, la valoració és molt positiva, i jo sempre li agrairé a la Cristina Ciudad, la regidora anterior, que impulsés aquest treball, perquè per mi va ser una gran decisió.
 
 

Imatge del primer Grup Motor per a la Implementació del Pla Estratègic, 3/12/20

Imatge del primer Grup Motor per a la Implementació del Pla Estratègic, 3/12/20
 
 

Durant el passat curs 2020-21, el CERC va acompanyar a l’Ajuntament de Centelles en el procés d’ Implementació del Pla estratègic d'Educació + Cultura de Centelles. Calia desenvolupar i posar fil  a l’agulla a les propostes i estratègies recollides en el pla. Amb aquesta intervenció, conduïda per Laia Monterde de Xarxa Consultors, el Programa d’assessoraments del CERC obria una nova tipologia d’oferta d’intervenció d’assistència i suport amb l’acompanyament en processos de desplegament de plans d'acció cultural.
 

Ha sigut útil aquest procés per situar les polítiques culturals i educatives com a vertebradores de les estratègies de desenvolupament local per al municipi? El binomi cultura i educació ha millorat la seva posició de centralitat en les polítiques municipals?
 

Anna Chávez: Des que es va iniciar el projecte de Pla Estratègic es va veure que realment era funcional perquè, abans, sovint duplicàvem feines. Un exemple: l’àmbit de Biblioteques té molts punts de contacte amb Educació, i s’estaven fent treballs de col·laboració per inèrcia però no estaven englobats sota un nom ni es parlava de transversalitat. Durant el procés, ens hem adonat de la feina que s’està realitzant però que no la teníem identificada en cap concepte, l’anàvem treballant en el dia a dia i punt. Això ens ha servit a tots (als equips polític i tècnic, i als agents que formen part del grup motor i les taules), per adonar-nos que tenim moltes coses actives i, a partir d’ara, després d’haver-ho detectat, podem treballar-ho amb més tranquil·litat sabent quins agents hi estan involucrats, evitant la duplicitat de feines.

Víctor López: A l’agenda d’un ajuntament, la regidoria d’Educació, i fins i tot la de Cultura, tenen un pes un esglaó per sota d’altres regidories com Urbanisme o Seguretat, per exemple. Per tant, quan s’ajunten les dues, la potència de portar una proposta a l’ajuntament és molt més gran, i si a més hi vincules associacions i agents actius del municipi, la proposta passa a ocupar un espai molt més important i esdevé una prioritat en les polítiques locals.   
 

Des de la vostra àrea, quines dinàmiques creieu que han canviat a partir de treballar conjuntament amb l’altra àrea?
 

Anna Chávez: La implementació del Pla ens ha obligat a treballar d’una forma encara més participativa. Jo coneixia els agents que es movien al voltant d’Educació però no sabia les tasques que estaven realitzant. Per exemple, jo sentia “Centelles famílies”, i hi posava cares però no en coneixia el contingut amb detall. El procés participatiu ha permès identificar punts de trobada, aprofundint en el coneixement mutu. Tenim molt més clar què volen des d’Educació, per poder-ho vincular amb Cultura. I crec que també passa a l’inrevés. En Víctor és un agent involucrat amb el teatre, culturalment es mou, però ell no coneixia tots els agents del sector cultural.

Víctor López: La dinàmica que s’ha canviat arran d’aquest procés és la interpel·lació que ha sentit molta gent a l’hora de participar en un projecte del municipi, sentint-se part d’un projecte col·lectiu i no de l’ajuntament. S’han creat unes interaccions que abans no existien, i això és gràcies a un projecte que fixa uns objectius comuns de municipi, en aquest cas, educatius i culturals, on hi participa molta gent. I crec que aquesta interpel·lació que hem aconseguit, ara serà difícil de perdre, un cop integrada aquesta dinàmica de treball.
 

Com valoreu el procés d’aterratge del Pla Estratègic per concretar-lo en el procés d’implementació? Ha estat complicat? Com s’han seleccionat les accions i projectes?
 

Anna Chávez: Això ha estat fàcil gràcies al suport de la Diputació de Barcelona. Vam sol·licitar un suport per a la implementació perquè està molt bé tenir el Pla Estratègic, però vam pensar: ara com ens ho fem per implementar-lo? Tècnicament no tenim molta estructura, i el fet que el CERC ens hagi ajudat, ens ha permès deixar-ho encarrilat. Si lideres sol un procés d’aquestes característiques pot haver-hi lectures per part de diferents sectors que ho estàs manipulant i pot ser molt costós, en canvi, amb un agent extern neutral, la gent se n’ha fet partícip. A més, en els processos participatius, s’ha de fer un recordatori a la gent que no tothom sap de tot. Hi ha d’haver algú que ho condueixi, filtri, i aquí hi havia el paper de Xarxa Consultors i el CERC perquè les opinions tinguessin un camp acotat, deixant participar i opinar a tothom però amb aquest filtre.

Víctor Lopez: Sense el suport del CERC, era complicat fer-ho. La nostra capacitat de lideratge com a ajuntament petit que som, és complicat d’exercir-la, i amb aquest suport ha estat possible. I tot i així és complicat, estem agafant gent de molts sectors per treballar projectes comuns i això és complex perquè al final cadascú té la seva pertinença i reivindica el seu paper. Fins que no entens què estàs fent i què vols fer, pel bé del municipi, i no només dins el teu àmbit de responsabilitat, passa un temps. S’han creat unes comissions potents i hi ha gent molt motivada, i a aquesta gent li hem de poder donar les ales que necessiten per crear. Nosaltres hem d’assessorar, ajudar, guiar, però hem d’aconseguir els objectius entre tots.
 
 


 
 Imatge de l’eina de seguiment de la Implementació del Pla

Imatge de l’eina de seguiment de la Implementació del Pla
 
 

Com valoreu el grau de participació de la ciutadania de Centelles en el projecte i fins a quin punt ha servit per identificar i implicar sectors que fins ara no participaven en el model de desenvolupament cultural i educatiu?
 

Anna Chávez: Valoro molt positivament el procés de participació. Sí, hem incorporat noves veus que normalment no hi participaven. A més, a les sessions, hi havia gent nouvinguda que no l’havíem tingut en compte, per tant, des del punt de vista de projecte integrador han sortit unes quantes persones amb un gran potencial que fins ara no havien trobat el lloc on vincular-se i expressar-se. Hem tingut la capacitat de barrejar tot tipus de gent, fins i tot a regidors de l’oposició, que han participat a la taula. I també ho valoro positivament com a element de connexió entre entitats que ja funcionaven. Per exemple, ens hem adonat que les AFA no eren coneixedores del món cultural, i hi hem establert vies de comunicació. Aquests són els dos valors principals del procés: l’element integrador i el d’haver fet xarxa.

Víctor López: M’he endut una sorpresa molt agradable. A Centelles el teixit associatiu és molt ric i ampli i tenia la sensació que, cadascú en el seu àmbit, feia molta feina, però que podria ser difícil que ens ajuntéssim per un projecte comú, però estic orgullós del que hem sigut capaços de fer fins aquí, i les coses estan funcionant. Els agents, s’han avingut molt bé, i veuen una oportunitat seguir treballant més enllà de la seva responsabilitat. Estic molt orgullós del municipi on faig de regidor.
 

Considereu que els mecanismes de seguiment i avaluació establerts en la implementació permetran incrementar la qualitat de les activitats previstes?
 

Anna Chávez: Els indicadors ens funcionaran, però ha passat massa poc temps per veure l’evolució dels objectius marcats. Hauríem de deixar passar mig any més. Els indicadors ajudaran a controlar el procés, si no, es faria molt difícil fer-ne el seguiment. Dels set grups de treball proposats n’iniciarem cinc aviat.

Víctor López: Soc un amant dels indicadors i de la serietat a l’hora de desenvolupar processos. M’agraden els excels i tenir-ho tot controlat, per tant, ho trobo imprescindible. I estem parlant de dos mons, el de l’educació i la cultura, on encara no és normal que, per defecte, es busquin indicadors d’assoliment d’objectius, però al final aquesta feina valdrà la pena, perquè necessitem tenir la certesa que tot allò que s’implementi, es faci amb un criteri rigorós.
 

Com ha impactat i condicionat la pandèmia en el procés de desenvolupament d’aquest pla? S’ha hagut de modificar l’estratègia i les activitats previstes?
 

Anna Chávez: En primer lloc, la pandèmia ha provocat que la majoria de les reunions hagin estat en línia, llevat d’alguna que ha estat presencial. D’altra banda, vam veure que del Pla Estratègic que s’havia realitzat només fa dos anys, hi havia coses que ja s’havien de modificar perquè la pandèmia ho havia provocat: tenir en compte formes de treball telemàtiques, espais de treball més oberts, reflexions sobre com ajudar a l’emprenedoria cultural (un dels sectors més afectats). En general, provenen de lectures que fa dos anys abans ni te les feies. Bona part del contingut del Pla Estratègic, si fóssim puristes, s’hauria de revisar amb aquestes aportacions de després de la pandèmia, que ens ha canviat la visió a tots.

Víctor López: Crec sincerament que, la pandèmia, a part que ens va endarrerir algun procés, no ha afectat tant en el procés de treball. La pandèmia ho va aturar tot, i a la que hem pogut reprendre l’activitat, ho hem fet, i hem tornat forts, al final la pandèmia no ha sigut una nosa massa gran en aquest sentit.  
 
 

      Imatge del primer Plenari de la Taula d’Educació i Cultura, 13/04/21

Imatge del primer Plenari de la Taula d’Educació i Cultura, 13/04/21
 
 

Quins aprenentatges s’han obtingut durant el procés d’elaboració d’aquests dos plans que puguin ser útils per altres projectes de l’ajuntament de Centelles?
 

Anna Chávez: En el moment de la presentació del Pla s’interpel·la a Educació i Cultura. Això provoca que tot l’equip de govern obri els ulls, llegeixi el Pla, i comencem realment a treballar de forma transversal, s’ho agafen com a projecte propi. Per què? Perquè estem parlant d’Educació i Cultura però si agafes els punts estratègics també afecten a Medi Ambient, Promoció Econòmica, i demanem als altres regidors o tècnics que es mirin el Pla i la visió que dona és de transversalitat. Crec que encara estem a anys llum de treballar transversalment en els ajuntaments. I que aquest treball transversal estigui liderat per l’Àrea de Cultura està molt bé, perquè crec que és de les regidories més transversals que hi ha.

Víctor López: Crec que és important que reconeguem des dels ajuntaments que la participació ciutadana és cabdal per tirar endavant qualsevol projecte. I aquest projecte, per mi, n’és un clar exemple. En el moment que dones veu als agents que tenen responsabilitats i prenen decisions en l’àmbit de l’educació i la cultura d’aquest municipi, això empodera i és una manera d’entendre que el servei públic és empoderar els demés. D’aquí en podem treure conclusions per altres projectes de l’ajuntament, per crear una democràcia més participativa i horitzontal. D’altra banda, la planificació i el rigor t’han de conduir a l’èxit, si fas bé les coses i les redactes bé, amb sentit comú, i amb la flexibilitat de poder-ho reconduir. De vegades, quan gestionem, improvisem, i no ho hauríem de fer, per la responsabilitat que tenim, ho hem de seguir fent així i encara millor.
 

Per últim, què li recomanaríeu a un altre municipi que vulgui iniciar un procés d’aquestes característiques?
 

Anna Chávez: Que hi apostin, perquè és una aposta per treballar de manera transversal que poques vegades fem, però han de ser conscients que els àmbits tècnic i polític ha d’anar a la una en les dues àrees que interactuen. És un model de participació i integració molt enriquidor pel municipi. Això sí, a un municipi que no tingui integrada la dinàmica participativa, li recomanaria que no es posés en una aventura d’aquestes. En el meu cas, he tingut la mentalitat d’entrada i l’he anat adaptant, però has d’estar vinculat i treballar molt bé amb entitats, perquè si n’estàs molt desconnectat, et sentiràs de tot menys coses boniques. Hi ha municipis amb més tensió que el nostre, per tant, s’ha d’anar amb compte. Una altra cosa que cal és fer entendre la gent que són projectes a llarg termini. Has de fer una tasca de conscienciació perquè l’administració té uns passos, i aquests processos són una forma que les mateixes entitats i agents coneguin l’administració, els seus passos i procediments. I també s’ha d’entendre quins són els recursos disponibles, tant econòmics com humans, de l’administració.

Víctor López:  Des de l’àmbit educatiu, treballar sol és molt complicat. Necessitem la complicitat de la regidoria de Mobilitat per ajudar a pacificar el trànsit, la de Cultura per crear vincles entre associacions culturals i les escoles, i les altres regidories. La més propera, per mi, és la de Cultura, perquè com ja he dit al principi, Educació i Cultura van lligades de la mà, no puc educar sense la cultura, necessito aquest vincle. I és molt fàcil fer-ho si tinc un Pla, ja no depèn que hi hagi entesa entre els regidors sinó que està planificat i escrit.


 

Podeu consultar i descarregar-vos els documents a web del CERC-Programa d’Assessoraments: