Com es comença una sèrie? Quines són les claus de de l’èxit de les sèries catalanes que han triomfat?

ESCRIPTURA TELEVISIVA AMB NÚRIA PARERA

Com es comença una sèrie? Quins arguments són els adequats? Com es tracten els personatges i les trames? Quines són les claus de l’èxit de les sèries catalanes que han triomfat? Com s’organitza un equip de guió? En aquest taller es volen respondre totes aquestes preguntes, així com fer exercicis pràctics perquè els alumnes aprenguin a crear un arc argumental, a fer una escaleta i a dialogar-la, donant ànima als personatges que hauran inventat. L’objectiu és que acabin amb les eines suficients per, en el futur, desenvolupar la bíblia de la seva pròpia sèrie.

Estructura:

1- El punt de partida, la “bíblia”

Començarem explicant com funcionen els equips d’una telenovel·la i d’una sèrie setmanal. N’analitzarem les diferències visionant escenes de La Riera, Ventdelplà, Infidels o Merlí. Analitzarem quines són les trames que es tracten: dramàtiques, còmiques, socials, sentimentals, etc. I quines són les troncals i quines les secundàries. Així com el punt de partida de la història, que ens permet connectar de seguida amb l’espectador.

A partir d’aquesta base teòrica, cada grup començarà a pensar una idea que pugui esdevenir un bon punt de partida i a desenvolupar les primeres trames.

2- Els personatges

Parlem dels diversos protagonistes que hi ha hagut a les sèries catalanes: a El Cor de la Ciutat s’explicava la vida d’un barri, a La Riera la vida d’una família, Infidels se centrava en un grup d’amigues, i a Nit i Dia, en una metgessa forense. Analitzarem la importància dels protagonistes i explicarem com fer les fitxes dels personatges.

A la part pràctica, cada grup crearà els seus personatges i en farà les fitxes, tenint en compte les exigències de producció: personatges de diverses franjes d’edat, limitació de decorats, limitació de l’aparició dels actors depenent del contracte que tenen, etc.

3- L’escaleta

L’escaleta és la base del guió, la que marca l’estructura i el ritme. Les reunions d’escaletes solen ser maratonianes i intenses. En una reunió de telenovel·la, per exemple, cal generar un mínim de 52 seqüències. Són moments d’una gran intensitat creativa. Per ser un bon escaletista cal ofici, talent i saber treballar en equip. Durant aquesta sessió es donaran exemples d’escaleta sintètica i d’escaleta predialogada.

La pràctica consistirà en que cada alumne faci una escaleta del material que està treballant a classe o bé d’un dels capítols que s’hauran visionat.

4- El diàleg

Es parlarà de quina és la tasca del dialogista i com es fa per transformar l’escaleta en diàleg. Analitzarem la manera de parlar de diferents personatges, què els caracteritza i perquè s’ha decidit donar-los aquest tipus de parla i no una altra. També es parlarà de la importància del to, que es marca molt des del diàleg: més dramàtic, més còmic, més proper, més intel•lectual, etc.

Com a pràctica, cada alumne dialogarà una seqüència còmica i una dramàtica de la sèrie catalana que triin. Si tenim temps, també dialogaran una seqüència del material que hauran anat creant al llarg del seminari.

Metodologia:

A cada sessió es donarà teoria perquè els alumnes tinguin eines per desenvolupar la pràctica, que serà l’objectiu del curs. Per ajudar als alumnes a superar la por al paper en blanc es faran servir tècniques d’escriptura creativa, així com l’ús de la música per crear estats d’ànim. A cada sessió, és clar, també farem visionats d’escenes de sèries per poder-ne fer un anàlisi i treure’n conclusions útils.


DATES: 5, 12, 19, 26 juny
HORARIS: de 10 a 13h
LLOC: Ateneu L'Harmonia (recinte de Fabra i Coats)

PREU:
Socis AADPC i AISGE: 60€
Socis AADPC aturats*: 48€ 
No socis: 120€
*Aquesta situació s’ha d’acreditar amb el document del SOC.
INSCRIPCIONS: http://aadpc.cat/ftp/Cursos2018/ESCRIPTURA/EscripturaPARERA.html

1
Etiquetes:
formació