Fundació Biblioteca Social

Neix la Fundació Biblioteca Social amb la voluntat de contribuir a compensar els desequilibris socials a partir de col·laborar amb les biblioteques públiques en projectes que duen a terme dirigits als sectors més vulnerables de la societat: nens i joves, sovint de famílies amb dificultats, amb problemes de comprensió lectora, persones en atur i immigrants, amb risc d’exclusió social, persones grans, que han aportat a aquesta societat i que sovint estan soles, etc.

Perquè creiem que el creixement d’un país només és possible amb la suma de tots els qui hi viuen i que les desigualtats generen pobresa que afecta al conjunt de la població i no únicament als que directament la pateixen. Més enllà d’un servei lligat a la cultura, les biblioteques públiques són un eix clau per a la millora de la qualitat de vida, a la cohesió social i, en el seu conjunt, també al creixement econòmic d’un país. Obertes a tothom, i desplegades per tot el territori tenen un potencial enorme a les quals creiem hem de donar suport.

En la fundació s’hi sumen dos elements:

1r. Les biblioteques públiques com a institució que actua per a garantir la igualtat d’accés a la informació i al coneixement, i que és un important servei de espai de cohesió social.

2n. El compromís social entès com a la voluntat –i les accions encaminades- de contribuir a pal•liar la situació dels sectors més vulnerables de la societat. És per això que en el seu Patronat hi ha persones que provenen de l’àmbit de les biblioteques i del tercer sector.

Objectius:

 • Incentivar i fomentar la realització de projectes que contribueixin a pal•liar els desequilibris socials, i a generar pensament crític.
 • Donar visibilitat als projectes i a les iniciatives que duen a terme les biblioteques públiques en l’àmbit social.
 • Fomentar l’intercanvi de coneixement en aquest sector.

La Fundació exerceix les seves funcions a tot l’Estat espanyol des de Catalunya, sense perjudici de poder actuar a altres països quan així convingui als interessos i finalitats fundacionals.

Els nostres valors:

Perquè estem convençuts que un altre món és possible i que tots hi podem contribuir d’una o altra manera. Els canvis es produeixen també a partir del que són petites actuacions Creiem que el creixement d’un país només és possible amb la suma de tots els qui hi viuen i que les desigualtats generen pobresa que afecta al conjunt de la població i no únicament als que directament la pateixen.

Actuem amb la màxima transparència i amb la voluntat de prendre les decisions més justes i equànimes en cada moment.

Com pots col·laborar:

 • ajudant a difondre la Fundació i les activitats que porta a terme
 • aportant idees, propostes, iniciatives,…
 • o …. amb un “aniversari amb compromís social”

Si és el teu aniversari pots decidir que el que gastarien els amics amb regals, el dediquin a projectes de compromís social.  Si vols dur-ho a terme, ens pots contactar a: info@fundacionbibliotecasocial

Col·laborem amb:

 • Les biblioteques públiques
 • Entitats que actuen amb els sectors més vulnerables de la societat.
 • Altres sectors: escoles, centres penitenciaris, etc. en aquells projectes que es duguin a terme de manera coordinada amb la biblioteca pública.
 • Les associacions professionals
 • Amb tothom qui pensi que cal actuar per a un món més just i per una societat més solidària i inclusiva.