Urban Art Foundation

NOM: Urban Art Foundation . Arte Urbano como motor renovador de la sociedad

ENTITAT: Opera & Flamenco Productions 

WEBhttp://www.urbanartfoundation.es/

http://www.youtube.com/user/urbanartfoundation

http://operaflamencoproductions.com/

DESCRIPCIÓ: Urban Art Foundation és una iniciativa creada per la productora d’esdeveniments Ópera & Flamenco Productions que sorgeix com a resultat de la trobada entre Óscar Martos, director-fundador de l’empresa, la directora de teatre Dominique Serene Antignano i una filosofia comuna: l’art urbà com a  motor renovador d’una comunitat.

El projecte Urban Art Foundation pretén desenvolupar i promoure les accions i formes d’art urbà. Mitjançant la creació d’una gran base de dades d’artistes, agrupacions i organitzacions del sector, es busca crear una gran xarxa de comunicació que permeti establir relacions amb una realitat cultural global. Urban Art Foundation proposa, també, un model de laboratori artístic des del qual es poden desenvolupar activitats, accions i intervencions urbanes, que puguin ser exportades arreu del món.

L’àmbit territorial en què es desenvoluparà el projecte seran els espais urbans, llocs híbrids, mestissos, estratificats, rics en sentits i resultat de les relacions existents i les contínues mediacions, que expressen el moll de l’os de la ciutat i els seus ciutadans. Amb tot plegat es vol promoure l’art urbà com a catalitzador per generar altres maneres de concebre els espais urbans i les infraestructures, a més d’una valoració dels espais urbans i arquitectònics a través d’accions artístiques.

Fitxa tècnica en pdf