A Interacció trobareu: Kognitif City Projects

Kognitif presenta el projecte Ciutat Bella, una reflexió sobre la transformació de la ciutat a través d’una mostra expositiva composada per grans superfícies a l’espai públic.

CIUTAT  BELLA  consisteix  en  una  exposició  urbana  als  carrers  dels barris que conformen Ciutat Vella de Barcelona. La mostra estarà composada  per  vàrios homenatges  a  personatges  històrics  que  han contribuit a la transformació de la cultura, la societat o el paisatge de la  ciutat.  Muralistes  contemporanis  han  escollit  un  personatge amb  el  qual  han  sentit  una  connexió  personal  i/o  artística,  i desenvoluparan el seu homenatge en format mural sobre parets mitgeres de grans dimensions.

L’objectiu  de  l’exposició  és  crear  un  itinerari  a  la  via  pública  que expressi  el  valor  artístic  i  cultural  d’una  ciutat  en  continua  evolució  i transformació.  Es  tracta  d’una  mirada  positiva  sobre  el  canvi  i  el diàleg  transgeneracional,  i  sobre  com  aquest  conflueix  en  una  transformació en tots els aspectes: la societat, la morfologia urbana, la  cultura  popular  i  contemporània,  el  paisatge  urbà,  les  tendències  artístiques, etc.

CIUTAT BELLA - OBJECTIUS

v  Afavorir la sensibilització de la societat vers l’art  realitzat a l’espai públic.

v  Educar als ciutadans, natius i estrangers, sobre quins han estat alguns dels personatges més rellevants de la nostre cultura.

v  Fomentar el debat i el diàleg  entre els ciutadans, les entitats i la institució en relació a la creativitat artística a l’espai públic.

v  Situar Barcelona en el panorama internacional com a referent en la promoció de models de gestió cultural i artística saludables i de gran projecció, al nivell de Toronto i Filadèlfia.

v  Implicar a la societat en els afers col·lectius referents a la gestió de models de gestió cultural del districte de Ciutat Vella.

v  Fomentar valors de civisme i convivència a través d’una acció artística d’impacte social on el districte de Ciutat Vella es posi en valor com un barri de tots i per a tots.

v  Promoure l’associacionisme en el districte, tot fomentant la participació activa de la institució pública, la institució privada i el tercer sector. Implicant a les associacions del districte, com TOT RAVAL.

v  Demostrar la capacitat de l’art per a la transformació social.

v  Promoure l’art i la cultura entre la gent jove, i recolzar els artistes d’origen català i estranger, que viuen a la ciutat comtal i són reconeguts internacionalment.

v  Garantir el creixement cultural, qualitatiu i quantitatiu, de la ciutat a partir d’aquesta iniciativa d’impacte social.

v  Instaurar una implicació emocional amb el barri de tots els ciutadans de Barcelona: nadius, immigrants i nouvinguts.

v  Reflexionar sobre quin impacte té allò permanent i efímer.

v  Promoure l’acostament dels adolescents a la pràctica de l’art urbà tot facilitant la possibilitat d’assistir a tallers que realitzaran els artistes i altres col·lectius involucrats en la iniciativa.

Podreu conèixer en directe els projectes de "Kognitif City Porjects”  a les Jornades Interacció dels propers 8, 9 i 10 de maig. Consulteu el programa complet de les jornades aquí