Hi ha vida més enllà de Bourdieu


De la distinció a la diferenciació ? Hervé Glevarec posar en qüestió la sociologia francesa sobre les pràctiques culturals. 
 

Hi ha vida més enllà de Bourdieu, aquest seria el clam que resumiria les paraules que Hervé Glevarec dedica a aquest llibre. I és que la interpretació sociològica dels gustos culturals que Pierre Bourdieu va fer a "La distinction"(1979), actualment pot gaudir d’altres interpretacions. Segons Glevarec, els gustos no son reductibles a la posició i l’origen social, perquè els usos socials de la cultura van molt més enllà de les situacions socials. Quan algú explica un gust cultural, és, en essència, la generació d’aparences de les persones, dels individus, no pas de la seva posició social. A vegades inclús prima més l’estètica del producte que no la seva categoria socio-professional.
 

Sembla ser que Glevarec advoca per la fi del model clàssic proposat per Bourdieu i l’aparició d’un de nou basat en la diferenciació. És per aquest motiu que parla de la fi de l'adequació a la situació, de la socialització i de la dominació. El model de la diferenciació desfà els llaços amb el model de la distinció, entre objecte cultural i legitimitat social, és a dir, entre pràctiques efectives i distributives.
 

Al contrari que el model bourderià, la diferenciació cultural no es basa en la manifestació de la dominació cultural, sino en aspectes com ara la freqüència, l’identitat de l’experiència cultural i de la reivindicació cultural, ja sigui col·lectiva o individual. És a dir, la mítica figura de l’intermediari cultural que proposa Bourdieu el qual jutja i critica la cultura per tal de que el consumidor final decideixi si consumir-lo o no ja ha passat a la història, estem davant d’un altre paradigma de comportaments socials. 
 

A tall de conclusió, la diferenciació cultural pretén recollir una anàlisi socio-històrica del gust i dels sabers, és a dir, de la generació cultural. I és que l’expressió en si mateixa de la diferenciació apel·la directament a la identitat social recolzada en la significació subjectiva de les existències individualistes, les quals estan construïdes sobre els sabers adquirits. 
  

Cita bibliogràfica
 

Glevarec, H. (2019). La Différenciation : goûts, savoirs et expériences culturelles. Le Bord de l'Eau.

Centre d'Informació i Documentació (CIDOC)  Signatura: S 03719 


_______________________________________________________________________