Que sonin les ciutats. Pla de resiliència de les ciutats musicals


Animar les ciutats a aprofitar millor les seves economies musicals per crear comunitats de música més inclusives i pròsperes a partir de la recuperació post-pandèmia, és un dels objectius de Sound Diplomacy. Això, al seu parer, requereix una política decidida que inclogui músics i representants del sector en els debats sobre els plans de recuperació i resiliència. És per això, que Sound Diplomacy ha creat aquesta guia integral, 'Manual de resiliencia para Ciudades Musicales', amb un pla de recuperació de l'activitat musical a les ciutats.

 

 
 

Aquest manual proposa un model on la música, les arts i la cultura són considerats un sector econòmic principal i impulsor social i cultural de la recuperació urbana. Si aquests factors s’haguessin considerat abans de la crisi es podria afirmar, segons Sound Diplomacy, que aquesta hauria yingut menys impacte en el sector. En canvi, es troba en una situació d'extrema precarietat. Per això, el manual entre dades i exemples de bones pràctiques, fa un seguit de recomanacions a les ciutats que vulguin apostar per a la música i la cultura com a motor de reactivació econòmica i cultural.

Pla de resiliència de les ciutats musicals
 

El manual proposa un pla de nou punts:
 

1. Poseu a treballar els artistes: incentiveu la creació a partir de la crisi.

2. Convertiu la creativitat en vehicles d'inversió comunitària.

3. Creeu un registre de música de la ciutat.

4. Inicieu un pla d’infraestructures culturals.

5. Creeu plans de preparació per l’emergència (Un espai, un esdeveniment, o a tota la ciutat).

6. Assegureu-vos que el llenguatge de la música, les arts i la cultura s’inclou en els marcs de les polítiques.

7. Aposteu per la perspectiva de gènere.

8. Planifiqueu i desenvolupeu una política d’economia nocturna.

9. Configureu polítiques de compensació per artistes a tota la ciutat i serveis relacionats amb la música.


 

 


 

Podeu consultar i descarregar-vos el document:
 

Shapiro, S. (2019). Manual de resiliencia para Ciudades Musicales. Sound Diplomacy. sounddiplomacy.com


 

_____________________________________________________________________